BDAR
gdpr

Siūloma reorganizuoti Vyriausybės atstovų tarnybas

Data

2017 12 05

Įvertinimas
0
vrm logo svetainei.JPG

Vidaus reikalų ministerija siūlo reorganizuoti Vyriausybės atstovų tarnybas. Vietoje 10-ties liktų viena įstaiga, mažėtų Vyriausybės atstovų, jiems būtų keliami aukštesnis reikalavimai, įvedamos kadencijos. 

Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą, Vyriausybė kiekvienoje apskrityje skiria  po vieną Vyriausybės atstovą (šiuo metu: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Tauragėje, Telšiuose, Utenoje), kuris yra valstybės tarnautojas – įstaigos vadovas, į pareigas skiriamas ketveriems metams ir iš jų atleidžiamas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Padėti Vyriausybės atstovui įgyvendinti įgaliojimus ir teises Vyriausybė steigia Vyriausybės atstovo tarnybą, kuri yra išlaikoma iš valstybės biudžeto. Taigi šiuo metu savivaldybių administracinę priežiūrą vykdo 10 Vyriausybė atstovų, yra įsteigta 10 Vyriausybės atstovų tarnybų.

„Konsoliduoti Vyriausybės atstovų tarnybas siūlome atsižvelgdami į mūsų siūloma naują valstybės tarnybos įstatymą, kurio vienas esminių tikslų – efektyvi, lanksti ir skaidri valstybės tarnyba“, - sako vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.

Pasak ministro, konsolidavus tarnybų finansų apskaitą ir kitus resursus atpigtų pačių tarnybų išlaikymas. Vyriausybės atstovams ir jų tarnybos išlaikyti kasmet skiriama 1,12 mln. eurų.
 
Projekte siūloma nustatyti, kad Vyriausybės atstovas yra valstybės pareigūnas, Vyriausybės skiriamas į pareigas ketverių metų kadencijai, ne daugiau kaip 2 kadencijoms iš eilės ( šiuo metu įstatymas neriboja Vyriausybės atstovų kadencijų skaičiaus). Įvertinus Vyriausybės atstovų įgaliojimų pobūdį, Projekte siūloma asmenims, kurie pretenduotų eiti Vyriausybės atstovo pareigas, nustatyti aukštesnius kvalifikacijos reikalavimus - asmuo turėtų turėti teisės bakalauro ir teisės magistro arba vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip penkerių metų teisinio ar teisinio pedagoginio darbo stažą. Manytina, kad tai lemtų aukštesnę savivaldybių administracinės priežiūros kokybę, didesnį efektyvumą. Be to, siekiant užtikrinti didesnį Vyriausybės atstovų veiklos skaidrumą ir nešališkumą, Projekte siūloma nustatyti, kad Vyriausybės atstovo pareigos nesuderinamos su jokiomis kitomis renkamomis ar skiriamomis pareigomis valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, taip pat su darbu kituose juridiniuose asmenyse, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (pvz., mokslinis, pedagoginis darbas aukštosiose mokyklose). Vyriausybės atstovų įgaliojimų įgyvendinimas negalėtų būti susietas su jokios politinės partijos veikla.

Projekte siūloma nustatyti, kad skiriami 5 Vyriausybės atstovai, savo veiklą vykdantys regionuose, t. y. po vieną Vyriausybės atstovą:
1) Vilniaus ir Alytaus apskrityse,
2) Kauno ir Marijampolės apskrityse,
3) Panevėžio ir Utenos apskrityse,
4) Klaipėdos ir Tauragės apskrityse,
5) Šiaulių ir Telšių apskrityse.

Vietoj šiuo metu veikiančių 10 Vyriausybės atstovų tarnybų, Projekte siūloma įsteigti 1 Vyriausybės atstovų įstaigą pasirinktame Lietuvos mieste (ne sostinėje). Manytina, kad tokiu būdu būtų ne tik sumažinti savivaldybių administracinės priežiūros kaštai, tačiau kartu užtikrinamas ir efektyvesnis Vyriausybės atstovų veiklos koordinavimas.

Siūlomas Projekto įsigaliojimas 2018 m. liepos 1 d.