BDAR
gdpr

Siūlomi elektroninės informacijos saugos ir kibernetinio saugumo koordinavimo valstybėje sprendimai

Data

2011 11 23

Įvertinimas
0

Lapkričio 22 d. Vidaus reikalų ministerijoje (VRM) vyko Elektroninės informacijos saugos koordinavimo komisijos posėdis, kurio metu buvo aptartos aktualios elektroninės informacijos saugos ir kibernetinio saugumo koordinavimo bei tarpinstitucinio bendradarbiavimo valstybės mastu problemos, taip pat Lietuvos atstovavimo kibernetinio saugumo klausimais aspektai.

Vidaus reikalų viceministras Gintaras S. Vyšniauskas, Elektroninės informacijos saugos koordinavimo komisijos pirmininkas, pasveikinęs posėdžio dalyvius, siūlė kylančius kibernetinio saugumo iššūkius spręsti sutelkus visų atsakingų Lietuvos institucijų pajėgas.

Komisija pritarė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Elektroninės informacijos saugos koordinavimo komisijos sudarymo„ pakeitimo projektui, parengtam Informatikos ir ryšių departamento prie VRM saugos ekspertų. Nutarimo projekte numatoma išplėsti komisijos sudėtį ir kompetenciją įtraukiant kibernetinio saugumo koordinavimo sritį. Komisija turėtų dalyvauti formuojant vieningą Lietuvos poziciją kibernetinio saugumo klausimais, analizuoti kibernetinio saugumo grėsmes valstybei, ypatingos svarbos infrastruktūros objektams bei inicijuoti elektroninės informacijos saugos ir kibernetinio saugumo sritį reglamentuojančių teisė aktų rengimą.

Posėdžio metu taip pat buvo aptartos Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) plėtros 2011-2019 metais programos įgyvendinimo kryptys ir priemonės, atsakingų institucijų 2012-2014 m. strateginiai veiklos planai. Komisijos nariai pasidalino patirtimi, kaip vyksta organizaciniai darbai, siekiant plėtros programoje numatytų tikslų.

Informatikos ir ryšių departamento prie VRM direktorius Gintaras Čiurlionis, komisijos pirmininko pavaduotojas, pateikė 2011 m. vykusių tarptautinio lygio kibernetinio saugumo srities renginių analizę, supažindino su Vengrijos ir Jungtinės Karalystės organizuotų konferencijų pagrindinėmis nuostatomis bei susitikimo su NATO Generalinio sekretoriaus pavaduotoju ambasadoriumi Gabor Iklody išvadomis.

Lietuvos pozicijų elektroninės informacijos saugos ir kibernetinio saugumo klausimais formavimo pirmininkaujant ESBO ir ES Tarybai problemas pristatė Užsienio reikalų ministerijos Transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo politikos departamento ambasadorius ypatingiems pavedimams Algis Dabkus. Ryšių reguliavimo tarnybos Tinklų ir informacijos saugumo departamento direktorius Rytis Rainys informavo apie neseniai įvykusį trišalį Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybių kibernetinio saugumo ekspertų susitikimą Vilniuje. Trijų giminingų šalių konsolidavimasis kibernetinio saugumo srityje galėtų būti gerosios praktikos pavyzdžiu visam regionui.