BDAR
gdpr

Skelbiamas geriausių prevencinių projektų ir bendruomenių iniciatyvų konkursas

Data

2018 02 01

Įvertinimas
3
VRM logo.jpg

Vidaus reikalų ministerija (VRM) skelbia konkursą geriausiems 2015–2017 metų nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektui ir bendruomenės iniciatyvai nustatyti. Konkurse kviečiamos dalyvauti savivaldybių institucijos bei įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, mokslo ir studijų institucijos, verslo subjektai, bendruomenės.

Konkursui prašoma pateikti ne anksčiau kaip per praėjusius trejus kalendorinius metus, t. y. 2015–2017 m. vykdytus, baigtus vykdyti arba tebevykdomus  nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektus ar bendruomenės iniciatyvas, atitinkančius konkurso nuostatų reikalavimus.

Teikiami projektai turi atitikti šias konkurso temas:

– „Bendruomeninė policijos veikla: bendruomenės ir policijos bendradarbiavimas, prevencinės iniciatyvos siekiant užtikrinti visuomenės saugumą ir viešąją tvarką“;

– „Saugios aplinkos švietimo įstaigose kūrimas“.

Teikiamos bendruomenių iniciatyvos neturi atitikti aukščiau nurodytų konkurso temų, tačiau turi prisidėti prie:

– nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos;

– viešojo saugumo užtikrinimo bendruomenės gyvenamojoje teritorijoje (jos dalyje ar keliose gyvenamosiose vietovėse);

– bendruomenės sutelktumo ir saugumo jausmo gerinimo gyvenamojoje teritorijoje.

To paties rengėjo konkursui teikiamų paraiškų dėl skirtingų projektų ar iniciatyvų skaičius neribojamas. Paraiškos konkursui turi būti pristatytos iki 2018 m. kovo 1 d., pateikiant jas VRM Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamentui (Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius). Konkursui pateikiama nustatyto turinio projekto ir iniciatyvos paraiška, kuria atitinkamai aprašomi teikiami projektai ir iniciatyvos. Projektus ir iniciatyvas vertins speciali komisija pagal patvirtintus kriterijus.

Šis konkursas nėra skirtas būsimo projekto ar bendruomenės iniciatyvos finansavimui gauti - tai gerosios praktikos projektų ir bendruomenių iniciatyvų įvertinimo konkursas.

Konkursą laimėjusio projekto ir iniciatyvos rengėjams bus paskirta premija (iki 2 000 Eur). Kitiems konkurso dalyviams gali būti skiriamos paskatinamosios premijos (iki 600 Eur) arba įteikti vidaus reikalų ministro padėkos raštai.

Daugiau informacijos apie konkurso nuostatus, sąlygas ir reikalavimus galima rasti VRM interneto svetainėje http://vrm.lrv.lt/veiklos-sritys/viesasis-saugumas/nusikaltimu-ir-kitu-teises-pazeidimu-prevencijos-projektu-ir-bendruomeniu-iniciatyvu-gerosios-praktikos-konkursas.