2022-11-30

Stebėsenos komitetas priėmė svarbius sprendimus dėl Interreg Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo 2021-2027 m. programos įgyvendinimo

Š. m. lapkričio 29-30 d. Vilniuje įvyko Interreg Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo 2021-2027 m. programos I-asis Stebėsenos komiteto posėdis. Posėdyje dalyvavo Lietuvos ir Lenkijos nacionalinių institucijų, regionų ir socialinių - ekoniminių partnerių atstovai.

Posėdžio metu svarstytas programos vadovas, nustatantis pagrindinius reikalavimus projektų partneriams dėl paraiškų rengimo ir projektų įgyvendinimo. Taip pat pristatytas ir patvirtintas programos įgyvendinimo darbo planas 2022-2023 m. Planuojama I-ąjį kvietimą teikti projektų paraiškas skelbti nuo 2023 m. sausio 9 d.

Atsižvelgiant į tai, kad Europos Komisija 2022 m. kovo mėn. pradžioje sustabdė Interreg NEXT 2021-2027 m. programų rengimą, taip pat atsižvelgiant į Lietuvos ir Lenkijos valstybių sprendimus nutraukti bendradarbiavimą su Rusija ir Baltarusija ir neberengti naujojo finansavimo laikotarpio Interreg kaimynystės programų, Stebėsenos komitetas priėmė sprendimą dėl programos esminio keitimo. Sutarta ženkliai padidinti Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo 2021-2027 m. programos biudžetą perkeliant Lietuvos ir Lenkijos neberengiamų kaimynystės programų ERPF lėšas, plečiant programos teritoriją ir veiklas.

Vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius posėdžio metu akcentavo, kad Stebėsenos komitetas priėmė svarbų ir savalaikį sprendimą, atsižvelgiant į geopolitinį kontekstą ir saugumo situaciją regione.  Pasak viceministro A. Abramavičiaus, didesnė programa sudarys galimybes įgyvendinti strateginės svarbos projektus civilinės saugos, sienų apsaugos ir kitose partneriams svarbiose srityse Lietuvos ir Lenkijos pasienio regione.