Su Europos Komisijos atstovu aptarti svarbūs migracijos bei sienų apsaugos klausimai

Data

2017 05 18

Įvertinimas
0
komisaras2.jpg

Šiandien vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas susitiko su Europos Komisijos nariu, atsakingu už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą Dimitris Avramopoulos. Susitikimo metu ministras ir komisaras aptarė Europos Sąjungai ir Lietuvai aktualius klausimus.

Anot ministro, Lietuva deda dideles pastangas, siekdama padėti valstybėms narėms, susiduriančioms su migracijos spaudimu – į Lietuvą perkeliami asmenys, kuriems reikalinga apsauga, taip pat į kitas valstybes siunčiami Lietuvos ekspertai ir įranga.

„Esame solidari valstybė, solidarumą esame pasiruošę demonstruoti ir ateityje. Tačiau susirūpinimą mums kelia pasiūlymai nustatyti automatinį, privalomą asmenų paskirstymo mechanizmą, dėl kurio veikimo praktikoje turime abejonių. Esame nusiteikę konstruktyviai dalyvauti diskusijose, nes reikia rasti visiems priimtiną sprendimą, kuris būtų efektyvus ir veiksmingas“, – aiškino E. Misiūnas. 

Ministras ir komisaras taip pat aptarė  ES atvykimo – išvykimo sistemos bei jos diegimo valstybėse narėse aspektus. Pasak ministro, Lietuvai, turinčiai vieną ilgiausių ES išorės sausumos sienų, labai svarbu, kad Europos Komisija atsižvelgtų į šios sistemos diegimo ypatumus valstybėse narėse, turinčiose sausumos sieną  bei užtikrintų tinkamą finansavimą.

Susitikimo metu prieita vieningos nuomonės, kad artėjant ES ir Rytų Partnerystės šalių  viršūnių susitikimui, labai svarbu siekti realių šios partnerystės rezultatų. Lietuva tikisi, kad šio viršūnių susitikimo metu bus pasirašyti ES ir Baltarusijos susitarimai dėl vizų režimo palengvinimo bei readmisijos.