Su Europos Regionų komiteto atstovu aptarti regionų plėtros klausimai

Data

2017 10 05

Įvertinimas
0
IMG-9017.JPG

Lietuvoje lankėsi Europos  Regionų komiteto pirmasis pirmininko pavaduotojas  Markku Markkula. Svečias susitiko su Vidaus reikalų viceministru Giedriumi Surpliu. Susitikimo metu aptarti aktualūs ES regionų plėtros klausimai. Vidaus reikalų viceministras pristatė planuojamas Lietuvos regionų politikos reformas, Lietuvos Vyriausybės pastangas, kuriomis siekiama paskatinti Lietuvos regionų augimą, jų ekonominę - socialinę plėtrą. Diskusijų metu pabrėžta bendradarbiavimo tarp kaimyninių valstybių pasienio regionų svarba, būtinybė plėtoti  regioninį bendradarbiavimą tarp Baltijos jūros regiono šalių, vystyti bendrus projektus, kurie prisidėtų prie viso Baltijos jūros regiono vystymosi. Be to, aptarta ES sanglaudos ateitis bei tolesnės sanglaudos politikos finansavimo perspektyvos.

M. Markkula taip pat lankėsi Šalčininkų rajono savivaldybėje bei susitiko su Šalčininkų rajono savivaldybės meru Z. Palevič. Susitikimo metu akcentuota ES fondų svarba ir daroma įtaka regionams, ypač mažoms savivaldybėms. Po diskusijų su meru aplankyti ES finansinę paramą jau gavę kultūros paveldo objektai, kurie pritraukia naujus lankytojų srautus, skatina turizmą, plėtoja kultūrines veiklas bei ryšius.

Regionų komitetas atstovauja Europos Sąjungos regionams ir miestams. Komitetą sudaro 350 narių – iš visų 28 ES valstybių narių regionų ir vietos savivaldos išrinktieji atstovai.