Su Šiaurės šalių partneriais dalintasi patirtimi apie efektyvią komunikaciją vidaus reikalų srityje

Data

2017 03 03

Įvertinimas
0
NORVEGIJAISLANDIJA.jpg

Šių metų vasario 27 – kovo 3 dienomis Vidaus reikalų ministerija (VRM) įgyvendino projektą, skirtą bendradarbiavimui su Norvegija ir Islandija, keičiantis gerąja patirtimi apie efektyvią komunikaciją vidaus reikalų srityje.

Projektas „Bendradarbiavimas su Norvegija ir Islandija ir keitimas gerąja patirtimi įgyvendinant efektyvią komunikacijos strategiją vidaus reikalų srityje“ buvo finansuotas Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo programos lėšomis. Bendradarbiavimo susitikimuose dalyvavo keturi VRM darbuotojai, kuruojantys skirtingas veiklos sritis.

Islandijoje vykusių susitikimų metu buvo apsilankyta Islandijos vidaus reikalų ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose: Islandijos policijos nacionalinio komisaro institucijoje, Reikjaviko policijoje, Civilinės saugos ir ekstremalių situacijų valdymo departamente. Projekto metu taip pat buvo lankomasi Norvegijos teisingumo ir viešojo saugumo ministerijoje bei Norvegijos gynybos išteklių agentūroje.

Bendradarbiavimo susitikimų metu pasidalinta patirtimi ir įgyta žinių apie tai, kaip konsultuotis su visuomene ir ją aktyviau įtraukti į sprendimų priėmimo procesus, kaip kurti ir gerinti teisėsaugos institucijų įvaizdį, kaip įgyvendinti horizontalų, projektinį valdymą. Taip pat kalbėta apie efektyvų viešųjų ryšių ir komunikacijos strategijų įgyvendinimą bei krizių valdymą. 

Projekto partneriams iš Islandijos ir Norvegijos taip pat buvo pristatyta su minėtomis temomis susijusi Lietuvos patirtis ir gerosios praktikos pavyzdžiai.