Svarbiausi Vidaus reikalų ministerijos siūlymai Seimo pavasario sesijai

Data

2018 03 08

Įvertinimas
1
vrm logo svetainei.JPG

Vidaus reikalų ministerija Seimui pristatė pavasario sesijai teikiamus įstatymų pakeitimus. Jei Seimas jiems pritartų, būtų sudarytos teisinės prielaidos daugeliui svarbių postūmių modernizuojant valstybės tarnybą, tobulinant pareigūnų darbo organizavimą ir apmokėjimą, užtikrinant skaidrų rinkimų procesą bei teigiamus pokyčius kitose valstybei svarbiose srityse.

Prioritetinis ministerijos projektas – naujos Valstybės tarnybos įstatymo ir Vidaus tarnybos statuto redakcijos. Seimui pritarus siūlomiems šių teisės aktų pakeitimams, atsirastų galimybės modernizuoti valstybės tarnybą, pagerinti valstybės paslaugų kokybę, o pati tarnyba taptų žymiai patrauklesnė ir  efektyvesnė. Statuto pokyčiai sudarytų sąlygas kelti pareigūnų atlyginimus. 

„Tai atneštų teigiamus pokyčius, kurių taip laukia tiek gyventojai, tiek valstybės tarnautojai. Iš esmės keistųsi tarnautojų atranka, užmokesčio sistema – ji taptų lankstesnė ir orientuota į veiklos rezultatus. Gerėtų tarnybos sąlygos ir statutiniams pareigūnams bei  atsirastų teisinės prielaidos palaipsniui didinti ir jų darbo užmokestį“, – teigia vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.

 Trumpą siūlomų pakeitimų pristatymą galite rasti čia: Valstybės tarnyboje - ilgalaikiai pokyčiai

Seimui taip pat siūloma įtvirtinti pakeitimus, kurie užtikrintų skaidresnį rinkimų procesą – Baudžiamojo kodekso pakeitimais nustatyti baudžiamąją atsakomybę už bandymą pirkti balsus rinkimų metu.

„Šie pakeitimai ypač svarbūs siekiant apginti esminę demokratinės šalies vertybę, – užtikrinti laisvą ir skaidrų rinkimų procesą. Jie reikšmingai sumažintų bandymų paveikti rinkimų rezultatus skaičių, nes būtų baudžiama ne tik už rinkėjo papirkimą, bet ir už bandymą daryti jam poveikį. Tai reikštų, kad pats bandymas papirkti būtų laikomas nusikaltimu“, – pažymi ministras E. Misiūnas.

Tarp Seimui teikiamų siūlymų – Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pataisos, kurios padėtų į Lietuvos darbo rinką pritraukti trūkstamus aukštos kvalifikacijos darbuotojus. Būtų pratęstas laikino leidimo gyventi terminas studijas, mokslinius tyrimus ar eksperimentinės plėtros darbus Lietuvoje baigusiems užsieniečiams, tokiu būdu skatinant juos ieškotis darbo arba pradėti savarankišką darbinę veiklą.

„Tai sudarytų sąlygas mūsų darbo rinkai pasipildyti aukštą kvalifikaciją čia, Lietuvoje, įgijusiais darbuotojais, kurie savo žiniomis ir gebėjimais užpildytų tam tikrų profesijų stygių. Siūlomos pataisos pagerintų užsieniečių stažuotės galimybes, kas paskatintų ir aktyvesnius žinių ekonomikos mainus“, – teigia vidaus reikalų ministras.

Seimui taip pat bus siūlomi Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimai, kuriais numatoma  spręsti praktines problemas, susijusias su pradedančiųjų vairuotojų pažymėjimais ir transporto priemonių savininkais.

Šiuo projektu siūloma iki 3 metų prailginti pradedantiesiems vairuotojams išduodamo pažymėjimo galiojimo laiką, taip pat nustatyti, kad papildomą vairuotojų mokymą privalo baigti ir tie pradedantieji vairuotojai, kurie pažeidė atitinkamus Kelių eismo taisyklių reikalavimus. Įstatymo pakeitimai taip pat palengvintų transporto priemonių savininkų administracinę naštą – atsirastų galimybė internetu sustabdyti transporto priemonės leidimą dalyvauti eisme nelikus transporto priemonės valdytojo ar savininko, t. y. jam mirus ar išregistravus jį iš Juridinių asmenų registro.

Pateikti siūlymai ir dėl Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimų. Jais numatoma tobulinti ikiteisminio tyrimo pareigūno ir prokuroro veiksmų reglamentavimą bei naikinti ikiteisminio tyrimo sustabdymo institutą – būtų atsisakyta tarpinio proceso sprendimo ir įtvirtinta principinė nuostata, kad ikiteisminis tyrimas turi būti atliktas per kuo trumpesnį terminą.

Taip pat būtų aiškiau reglamentuojami procesai, susiję su ikiteisminio tyrimo protokolavimu, nustatyta vertėjo atsakomybė už sąmoningai pateiktą melagingą ar neteisingą vertimą. 

Seimui taip pat siūloma tobulinti savivaldybių administracinę priežiūrą – pakeitus Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymą vietoj šiuo metu veikiančių 10-ies Vyriausybės atstovų tarnybų būtų įsteigta viena Vyriausybės atstovų įstaiga ir nustatyta, kad skiriami 5 Vyriausybės atstovai, priskiriant kiekvienam po dvi apskritis. Taip pat būtų pakeistas Vyriausybės atstovo teisinis statusas ir nustatyta, kad jis – valstybės pareigūnas, būtų įvestos kadencijos. 

Vidaus reikalų ministerija Seimui taip pat teikia įstatymų projektus, susijusius su Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų perkėlimu į nacionalinę teisę.