Taline pasirašyta eValdžios ministrų deklaracija

Data

2017 10 12

Įvertinimas
0
IMG_0702.jpg

Taline Europos Sąjungos valstybių  narių ir Europos laisvos prekybos asociacijos šalių – Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos, atsakingi ministrai pasirašė e. valdžios  deklaraciją.

Deklaracija nubrėžė gaires artimiausiems penkiems metams kaip plėtoti e. valdžią, kuri tampa pagrindiniu ramsčiu, užtikrinančiu veiksmingą valstybių narių ir Europos Sąjungos viešojo administravimo funkcionavimą, sudaro palankias sąlygas teikti paslaugas gyventojams ir verslui elektroniniu būdu. Be to, sudėlioti principai kaip efektyviai išnaudoti informacinių ir ryšių technologijų teikiamas galimybes. Deklaracija apibūdino principus ir veiksmus, kuriais turėtų vadovautis pasirašiusios šalys.

Vidaus reikalų ministro įgaliotas ir deklaraciją pasirašęs viceministras Giedrius Surplys, delegacijų vadovų susitikime pažymėjo, kad deklaracija priimta Lietuvai svarbiu metu, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė savo programoje numatė ambicingus  planus modernizuojant viešąjį administravimą, kuriant į gyventojų ir verslo poreikius orientuotas administracines ir viešąsias paslaugas.

Pasirašytos e. valdžios deklaracijos tekstą galima rasti pagal šią nuorodą - https://www.eu2017.ee/sites/default/files/2017-10/Tallinn_eGov_declaration.pdf.