Tarptautiniai ekspertai teigiamai vertina Lietuvos pažangą savivaldos srityje

Data

2018 11 09

Įvertinimas
0
Strasbūras.jpg

Strasbūre (Prancūzija) vykusioje Europos vietos ir regionų valdžių (EVRV) kongreso 35-ojoje sesijoje  buvo apžvelgta vietos savivaldos būklė Lietuvoje. Šiame renginyje dalyvavo savivaldos sritį kuruojantis vidaus reikalų viceministras Darius  Urbonas. 

Lapkričio 6–7 d. vykusioje sesijoje buvo pristatyta monitoringo ataskaita, parengta po šių metų sausį vykusio Kongreso monitoringo komiteto ekspertų Artur Torres Pereira (Portugalija) ir  Sigurdur Bjorn Blondal (Islandija) vizito į Lietuvą. Ekspertai vertino savivaldos būklę, demokratinio valdymo ir žmogaus teisių užtikrinimą savivaldoje, Europos vietos savivaldos chartijos principų laikymąsi Lietuvoje.

Posėdžio metu pranešėjai atkreipė dėmesį į gerą vietos demokratijos lygį Lietuvoje, pažymėdami, kad šalies teisės aktuose įtvirtinti pagrindiniai vietos savivaldos principai ir padaryta pažanga išplečiant savivaldybių teises. Be to, šiuo metu reguliariai konsultuojamasi su vietos valdžios institucijomis ir Lietuvos savivaldybių asociacija, taip pat sustiprintas piliečių dalyvavimas viešuosiuose sprendimuose. 

"Dabartinė vietos savivaldos padėtis Lietuvoje verta teigiamo įvertinimo. Daugelis Chartijos nuostatų yra visapusiškai gerbiamos ir įtrauktos į nacionalinius teisės aktus", – pristatydamas ataskaitą pažymėjo B. Blondal.

Kongresas rekomendavo, kad Lietuvos nacionalinės valdžios institucijos užtikrintų geresnį subsidiarumo principo įgyvendinimą, skiriant pakankamus išteklius savivaldybėms ir išplečiant joms skolinimosi galimybes investicinėms išlaidoms. Taip pat buvo pasiūlyta suteikti Lietuvos savivaldybių asociacijai teisę pradėti teisminius procesus administraciniuose teismuose ir toliau plėsti piliečių dalyvavimą savivaldybių lygiu, stiprinti  regionų plėtros tarybas ir plėsti jų įgaliojimus.

Kongreso nariai teigiamai vertino Lietuvos pažangą savivaldos srityje ir balsavimu pritarė ataskaitai ir rekomendacijai.

Diskusijose dalyvavęs vidaus reikalų viceministras D. Urbonas patvirtino Lietuvos įsipareigojimą stiprinti savivaldą. "Lietuva vertina Kongreso rekomendacijas, nes jos leidžia mums naujai pažvelgti į padėtį šalyje ir labiau sutelkti dėmesį į sritis, kurias reikia tobulinti", – sakė jis.

Vizito metu viceministras D. Urbonas taip pat susitiko su Europos vietos ir regionų valdžių kongreso  metu išrinktu naujuoju kongreso prezidentu Andreas Knape (Švedija).  Dvišalio susitikimo metu buvo pasikeista nuomonėmis apie situaciją Lietuvos savivaldoje ir bendradarbiavimą siekiant pažangos ir pokyčių.

Su pristatyta monitoringo ataskaita galite susipažinti čia: Local democracy in Lithuania.