BDAR
gdpr

Tartasi dėl Vidaus tarnybos statuto nuostatų įgyvendinimo

Data

2015 12 29

Įvertinimas
0
1229_posėdis.jpg

Šiandien Vidaus reikalų ministerijoje (VRM) surengtas pasitarimas dėl naujojo, 2016 m. sausio 1 d. įsigaliosiančio Vidaus tarnybos statuto nuostatų įgyvendinimo.

Jame dalyvavo vidaus reikalų viceministras Artūras Norkevičius, ministerijos patarėjai ir Žmogiškųjų išteklių politikos departamento atstovai, pareigūnų profesinių sąjungų atstovai bei įstaigų prie VRM – Policijos departamento, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Vadovybės apsaugos departamento, Viešojo saugumo tarnybos ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vadovai. 

Pasitarime pasikeista nuomonėmis dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklių projekto, taip pat aptartos konkrečios jame numatytos nuostatos.

Buvo diskutuota dėl nuostatų, susijusių su pareigūnų veiklos vertinimo tvarka ir vertinimo kriterijais, taip pat aptarta pareigūnų laipsnių priklausomybės nuo pareigų sistema, pareigūnų atrankos į pareigas tvarka bei kiti aktualūs klausimai, susiję su tarnybos organizavimu.

Pasitarimo dalyviai iš esmės pritarė pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklių projektui, galutinai suderinus taisyklės bus tvirtinamos vidaus reikalų ministro įsakymu.

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklės yra vienas iš pagrindinių statuto lydinčiųjų teisės aktų, kuriame koncentruojamos nuostatos, susijusios su svarbiausiais pareigūnų tarnybos klausimais. Jos leis tinkamai įgyvendinti Vidaus tarnybos statutą, siekiant didinti pareigūnų motyvaciją ir administracinius gebėjimus, siekti geresnių veiklos rezultatų, didinti tarnybos skaidrumą.

Šios taisyklės reglamentuos atrankos į laisvas pareigūno pareigas tvarką, laipsnių suteikimą, pervardijimą ir grąžinimą bei jų priklausymą nuo atitinkamų pareigų, perkėlimo į kitas pareigas tarnybinio kaitumo būdu bei rotacijos tvarką, pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijus ir kt.  Jos taip pat nustatys kadrų rezervo sudarymą, pareigūnų skatinimą ir apdovanojimą, mokymosi atostogų pareigūnams suteikimo ir apmokėjimo sąlygas.