copyright

Tartasi, kaip stiprinti vidaus reikalų sistemos ir akademinės bendruomenės ryšius

Data

2016 10 12

Įvertinimas
0
DSC_2726.jpg

Spalio 11 d. Vidaus reikalų ministerijoje (VRM) surengtas tarpinstitucinis pasitarimas, kuriame aptarta, kaip galima būtų stiprinti VRM, įstaigų prie VRM ir Lietuvos aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą.

Susitikime, kuriame dalyvavo VRM administracijos padalinių, įstaigų prie VRM, taip pat Vilniaus universiteto, Mykolo Romerio universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto atstovai, diskutuota, kaip gerinti pasikeitimą informacija, patirtimi bei teikti abipusę pagalbą, siekiant bendrų tikslų.

Pasitarimui pirmininkavęs VRM kancleris Algirdas Stončaitis pažymėjo sisteminio požiūrio svarbą, išnaudojant jau esamus gerosios bendradarbiavimo praktikos su aukštosiomis mokyklomis pavyzdžius ir į jį įtraukiant visas vidaus reikalų sistemos įstaigas. Pasak jo, svarbu skatinti mokslinę veiklą stiprinant viešąjį saugumą, gerinant viešąjį administravimą, populiarinti vidaus reikalų sistemą ir siekti, kad vidaus reikalų sistemos įstaigose dirbtų geriausiai parengti specialistai.

Kartu su universitetų atstovais buvo pasikeista informacija ir nuomonėmis apie esamas bendradarbiavimo galimybes, taip pat kalbėta apie tai, kaip gerinti sąlygas studentams gilinti žinias atliekant praktiką ir rašant kursinius darbus vidaus reikalų sistemos įstaigose, skatinti absolventus rengti baigiamuosius darbus pagal vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių temas.

Taip pat buvo kalbama, kaip galima būtų didinti vidaus reikalų sistemos patrauklumą, skatinant jaunimą studijuoti profesijas, reikalingas vidaus reikalų sistemai, teikti pagalbą aukštosioms mokykloms rengiant mokymo programas pagal VRM kuruojamas valdymo sritis.

Pasitarime dalyvavę universitetų atstovai taip pat buvo pakviesti teikti siūlymus dėl šiuo metu rengiamo VRM, įstaigų prie VRM ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo veiksmų plano projekto – šiame plane būtų numatyti konkretūs bendradarbiavimo uždaviniai, priemonės ir veiksmai.

VRM yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su 6 šalies universitetais: Vilniaus universitetu, Mykolo Romerio universitetu, Šiaulių universitetu, Kauno technologijos universitetu, Vytauto Didžiojo universitetu, Vilniaus Gedimino technikos universitetu.