BDAR

VESK posėdyje aptartas pasirengimas galimai branduolinei avarijai Baltarusijos AE

Data

2020 08 18

Įvertinimas
0
vyriausybes-ekstremaliu-situaciju-komisijos-posedis-5f16cd4924009.jpg

Šiandien Vidaus reikalų ministerijoje įvyko Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos (toliau- VESK) posėdis, kurio darbotvarkėje pagrindinis dėmesys skirtas atnaujintam blogiausio galimos avarijos Baltarusijos atominėje elektrinėje scenarijui ir savivaldybių tinkamam pasirengimui šiam galimam incidentui aptarti. 

Radiacinės saugos centro direktoriaus pavaduotoja Ramunė Marija Stasiūnaitienė posėdžio dalyviams pranešė, kad įvykus galimai branduolinei avarijai kaimyninėje Baltarusijoje blogiausio Lietuvai scenarijaus variantai įmanomi labai įvairūs. 

Pagal atnaujintą blogiausią Lietuvai scenarijų, pučiant šiaurės rytų, pietryčių vėjui, kurio greitis – 4-5 m/s, radioaktyvusis debesis iš Blatarusijos Lietuvos sostinę pasiektų maždaug per 2 valandas. Nepalankiausia Lietuvai prognozė rodo, kad esant mažesniam vėjo greičiui, radioaktyviųjų medžiagų būtų pernešama kelis kartus daugiau. Kaip rodo šių metų pirmojo pusmečio meteorologiniai duomenys, vėjo kryptis iš Baltarusijos į Lietuvos pusę buvo stebima 40 proc. atvejų. 

VESK posėdyje nutarta siūlyti valstybės ir savivaldybių institucijoms, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, planuojant pasirengimo ir reagavimo į branduolines ir (ar) radiologines avarijas priemones, atsižvelgti į 2020 m. atnaujintą blogiausią galimos avarijos Baltarusijos atominėje elektrinėje scenarijų. 

Posėdyje taip pat konstatuota, kad visos šalies savivaldybės, esančios 100 km zonoje nuo Baltarusijos Astravo atominės elektrinės, turi vykdyti Valstybiniame gyventojų apsaugos plane numatytas funkcijas ir taikyti apsaugos priemones – būti pasirengusios laikinam gyventojų evakavimui ir jų perkėlimui, dezaktyvavimui, maisto ir vandens vartojimo apribojimams, teikti psichologinę pagalbą gyventojams.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Kanapickas  informavo, kad savivaldybėms reikalinga koordinuota valstybės metodinė pagalba siekiant įvertinti tikslų lėšų poreikį tinkamam savivaldybių administracijų pasirengimui galimai avarijai Baltarusijos atominėje elektrinėje užtikrinti.

Savivaldybių pateiktus poreikius (priemones ir lėšas) rekomenduojama įvertinti Savivaldybių klausimų darbo grupėje, bus siūloma savivaldybių administracijų direktoriams pateikti ir papildyti informaciją pagal minėtos darbo grupės pateiktas rekomendacijas.   

VESK posėdyje taip pat pavesta Sveikatos apsaugos ministerijai toliau stebėti COVID-19 ligos (koronaviruso  infekcijos) tendencijas ir esant atvejų didėjimui teikti skubius siūlymus Vyriausybei dėl priemonių infekcijos plitimui suvaldyti. 

Posėdžio metu aptarta ir situacija Baltarusijos Respublikoje. Nutarta pavesti Valstybės sienos apsaugos tarnybai, Užsienio reikalų ministerijai, Valstybės saugumo departamentui, Krašto apsaugos ministerijai, Policijos departamentui užtikrinti operatyvų keitimąsi informacija apie situaciją Baltarusijoje ir galimą poveikį Lietuvai, esant situacijos pablogėjimui teikti skubius siūlymus Vidaus reikalų ministerijai ir (ar) Vyriausybei dėl būtinų priemonių, o gresiant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai – inicijuoti Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sušaukimą.