>
2022-12-01

Viceministras A. Abramavičius su Švedijos ambasadore Lietuvai aktualius ES darbotvarkės klausimus

Vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius susitiko su Švedijos ambasadore Lietuvai Inger Buxton. Susitikimo metu aptarti Švedijos pirmininkavimo Europos Sąjungos (ES) Tarybai planai ir prioritetai bei Lietuvai aktualūs ES darbotvarkės klausimai.

Pasak viceministro A. Abramavičiaus, Lietuvos prioritetas – šių dienų realijas atitinkanti ES migracijos ir prieglobsčio politika.

„Nuo praėjusių metų Lietuva vis dar susiduria su Baltarusijos hibridine ataka. Nedemokratinis režimas, siekdamas savo politinių tikslų, pasitelkia migrantus išnaudodamas ES migracijos politikos spragas. Mes neturime tinkamų ES teisinių priemonių tokioms situacijoms spręsti, bet ir negalime naudotis esamomis, nes jos nebeatitinka šiandienos realijų“, – teigia A. Abramavičius.

Anot vidaus reikalų viceministro, siekiant tinkamai reaguoti į naujus migracijos iššūkius, svarbu atskirti įprastą neteisėtą migraciją nuo dirbtinai kuriamos migracijos, kai migrantai naudojami kaip įrankiai siekiant vykdyti politinį spaudimą/šantažą. Šiuo atžvilgiu Lietuvai labai svarbūs du ES teisėkūros pasiūlymai - Šengeno sienų kodekso pakeitimai ir Migracijos instrumentalizavimo reglamento projektas – dėl kurių būtina kuo skubiau sutarti ES lygiu.

Viceministras A. Abramavičius tikisi, kad Švedija, kaip būsima pirmininkaujanti ES Tarybai šalis, atsižvelgs į naujus iššūkius bei ES valstybių narių poreikius ir aktyviai dirbs su minėtais ES teisėkūros pasiūlymais tiek ES Taryboje, tiek derybose su Europos Parlamentu.

Vidaus reikalų viceministras susitikime taip pat pažymėjo, kad naujasis ES migracijos ir prieglobsčio paktas yra svarbus žingsnis efektyvios ir atsparios ES migracijos ir prieglobsčio valdymo sistemos link.

„Mums būtina surasti tinkamą balansą tarp solidarumo ir atsakomybės. Tačiau Lietuva nuosekliai pasisako už savanoriško solidarumo koncepciją, kai ES valstybės narė pati sprendžia, kaip ji prisidės prie naštos pasidalinimo krizinėje situacijoje“, – sako viceministras A. Abramavičius.

Susitikime aptarti ir kiti vidaus reikalų srityje Lietuvai aktualūs klausimai: kova su nusikalstamumu, geresnis teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas, civilinė sauga ir parama nuo Rusijos Federacijos karinės agresijos kenčiančiai Ukrainai.