BDAR
gdpr

Viceministras J. Pankauskas priėmė priesaikas Lietuvos Respublikai

Data

2016 12 06

Įvertinimas
0

Vidaus reikalų ministerijos Baltojoje salėje šiandien vyko pilietybės priesaikos ceremonija, kurios metu vidaus reikalų viceministras Justas Pankauskas priėmė 12 asmenų priesaiką Lietuvos Respublikai.

„Šiandien prisiekėte Lietuvos Respublikai ir tampate pilnateisiais Lietuvos Respublikos piliečiais. Noriu jus pasveikinti ir palinkėti, kad šitą pilietybę turėtumėte ne tik dokumentuose, bet ir savo mintyse bei širdyse. Linkiu, kad ne tik naudotumėtės visomis savo teisėmis, bet ir suvoktumėte savo pareigas visų mūsų šaliai ir kartu toliau kurtumėte šitą valstybę“, – po priesaikos ceremonijos sakė viceministras J. Pankauskas.

Šiandien Vidaus reikalų ministerijoje prisiekusiems asmenims Lietuvos Respublikos pilietybė buvo suteikta ar grąžinta Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu. 1 iš jų buvo asmuo be pilietybės, t. y. gyvena Lietuvoje, bet iki šiol neturėjo jokios pilietybės, 11 prisiekė netekę kitos valstybės pilietybės (5 – netekę Rusijos Federacijos pilietybės, 3 – Armėnijos, 1 – Baltarusijos Respublikos, 1 – Izraelio, 1 – Ukrainos). 

Priesaikos ceremonijos metu, padėję ranką ant Lietuvos Respublikos Konstitucijos, visi be išlygų prisiekė būti ištikimi Lietuvos Respublikai, laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, ginti Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ir konstitucinę santvarką, pasižadėjo gerbti Lietuvos valstybinę kalbą, kultūrą ir papročius, stiprinti Lietuvos demokratijos ir teisinės valstybės pagrindus. Baigęs skaityti priesaikos tekstą, kiekvienas pasirašė vardinį priesaikos lapą.

Pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą asmuo, kuriam suteikta pilietybė, per nustatytą laiką turi viešai ir iškilmingai prisiekti Lietuvos Respublikai – tik po to jis tampa Lietuvos Respublikos piliečiu ir įgyja piliečio teises, laisves ir pareigas.

Paprastai asmenys prisiekia Vidaus reikalų ministerijoje arba Lietuvos Respublikos diplomatinėje ar konsulinėje įstaigoje. Asmens priesaiką Vidaus reikalų ministerijoje priima ministras ar jo įgaliotas viceministras. Reikalavimas prisiekti Vidaus reikalų ministerijoje netaikomas asmenims, kurie dėl neįgalumo to padaryti negali – tokiu atveju priesaika gali būti priimta asmens gyvenamojoje vietoje, sveikatos priežiūros įstaigoje ar kitur.

Šiais metais Vidaus reikalų ministerijoje Lietuvos Respublikai prisiekė 156 asmenys, savo namuose – 1, sveikatos priežiūros įstaigoje – 1, Lietuvos Respublikos diplomatinėse ir konsulinėse įstaigose – 47 asmenys.