BDAR
gdpr

Vidaus reikalų ministerijos siūlomi įstatymų pakeitimai Seimo rudens sesijai

Data

2017 09 07

Įvertinimas
0
vrm logo svetainei.JPG

Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui, Seimo frakcijų seniūnams ir komitetų pirmininkams pristatė Seimo rudens sesijai ketinamus teikti įstatymų pakeitimus. Jei Seimas pritartų, numatomi esminiai proveržiai valstybės tarnyboje, pareigūnų darbo organizavime ir apmokėjime, numatoma ir nemažai administracinių palengvinimų gyventojams.

„Pagrindiniai ministerijos parengti įstatymų pakeitimų projektai – nauja Valstybės tarnybos įstatymo redakcija ir Vidaus tarnybos statutas. Jei Seimas pritartų pakeitimams, pasiektume proveržį valstybės tarnyboje, sudarytume sąlygas pareigūnų atlyginimų didėjimui“, – sako vidaus reikalų ministras E. Misiūnas.

Seimui taip pat bus siūloma naujai reglamentuoti ikiteisminių tyrimų tvarką, kuri padėtų sutrumpinti procesus, sumažintų pareigūnų darbo krūvį. Siūloma naikinti prievolę gyventojams vežiotis vairuotojo pažymėjimą ir kitus dokumentus, jei jie su savimi turi asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

„Policijos pareigūnai jau dabar yra aprūpinti ryšio ir kitomis techninėmis priemonėmis, kurios leidžia realiuoju laiku patikrinti, ar vairuotojas turi visus reikiamus dokumentus. Išvengtume nereikalingų mažareikšmių baudų ir pažeidimų nagrinėjimų, kai vairuotojas fiziškai su savimi neturi kažkokio dokumento“, – aiškino vidaus reikalų ministras.

Tarp teikiamų pakeitimų – ir gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patobulinimas. Visi gyventojai turėtų deklaruoti gyvenamąją vietą. Tai, pasak vidaus reikalų ministro, leistų institucijoms rasti gyventojus, kai jiems reikia socialinės pagalbos, užtikrinti vaiko teisių apsaugą, nustatyti išmokas ir pan.

Vidaus reikalų ministerija Seimui siūlys pritarti baudų didinimui už alkoholio vartojimą viešoje vietoje, neblaivias maudynes, maudymąsi netinkamose vietose.

„Jei žmonės nesaugo savo, savo vaikų sveikatos ir gyvybės, gal griežta atsakomybė privers susimąstyti“, – tikina vidaus reikalų ministras.

Numatoma griežtinti ir atsakomybę už rinkėjų papirkinėjimą. Jei Seimas pritartų pakeitimams, užtektų įrodyti, kad kažkas bandė papirkti rinkėją (pagal dabar galiojančią tvarką, reikia įtikinti teismą, kad papirkimo faktas galėjo lemti rinkimų baigtį).


Vidaus reikalų ministerijos Seimui teikiamų projektų sąrašas ir trumpi siūlomų pakeitimų paaiškinimai:

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) ir jo lydimieji įstatymų projektai: teikiama nauja Valstybės tarnybos koncepcija, darbo apmokėjimo tvarka ir kiti pakeitimai, kurie valstybės tarnybą padarytų lankstesne ir patrauklesne.

Vidaus tarnybos statutas: siūloma sudaryti teisines galimybes pareigūnų algų didinimui, keliant pareiginį koeficientą 1,5 punkto. Taip pat į bendrą teisinį reguliavimą įtraukti Kalėjimų departamento ir Muitinės pareigūnus, sudarant galimybes didinti atlyginimus.

Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840 pakeitimo įstatymo projektas ir jo lydimasis įstatymo projektas: siūloma tobulinti gyvenamosios vietos deklaravimo taisykles, įgalinti institucijas pasiekti piliečius, kuriems reikalinga socialinė parama ir kitos paslaugos. Įstatymas gali turėti ir teigiamą poveikį nelegalios būsto nuomos rinkai.

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 13 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas: siūloma atsisakyti reikalavimo vairuotojams turėti su savimi vairuotojo pažymėjimą ir kitus dokumentus, jeigu jie turi galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 10, 22, 24, 27 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 211 straipsniu įstatymo projektas ir jo lydimasis įstatymo projektas: numatoma uždrausti viešajame eisme dalyvauti transporto priemonėms, kurių valdytojų nėra galimybės nustatyti. Taip pat išspręsti praktines problemas, susijusias su vairuotojų, neturinčių 2 metų vairavimo stažo, pažymėjimo keitimu į nuolatinį vairuotojo pažymėjimą, kai jie padaro Kelių eismo taisyklių pažeidimus ar nebaigia papildomo vairuotojų mokymo.

Baudžiamojo kodekso 172 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas: siūloma numatyti baudžiamąją atsakomybę už siekį daryti įtaką rinkėjui (-ams) ar asmeniui, turinčiam teisę būti renkamam.

Baudžiamojo proceso kodekso 43, 170, 176, 179, 183, 188, 220 straipsnių pakeitimo ir 31 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas: siūloma keisti ikiteisminio tyrimo pareigūno ir prokuroro veiksmų reglamentavimą tais atvejais, kai ikiteisminio tyrimo metu nenustatomas nusikalstamą veiką padaręs asmuo arba įtariamasis yra pasislėpęs nuo ikiteisminio tyrimo ir (ar) jo buvimo vieta nežinoma. Taip pat – naikinti ikiteisminio tyrimo sustabdymo institutą, tai yra atsisakyti tarpinio proceso sprendimo, ir įtvirtinti principinę nuostatą, kad ikiteisminis tyrimas turi būti atliktas per kuo trumpiausią terminą.

Administracinių nusižengimų kodekso 484 ir 491 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas ir jo lydimasis įstatymo projektas:  numatoma didinti atsakomybę už alkoholio vartojimą viešoje vietoje, numatyti didesnę atsakomybę už maudymąsi neleistinose vietose, esant neblaiviam, taip pat lipimą ant ledo.

Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 5, 6, 43 ir 431 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas ir jo lydimasis įstatymo projektas: numatoma konsoliduoti valstybės informacinių išteklių saugos ir kibernetinio saugumo valdymo sritis – perduoti valstybės informacinių išteklių saugos srities politikos formavimo ir įgyvendinimo funkcijas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos atsakomybės sričiai.

Civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 9, 12, 16 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas: siūloma nustatyti, kad darbuotojai civilinės saugos mokomi jų darbo vietose Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus nustatyta tvarka, taip sudaryti galimybę mokymus rengti ne tik pagal tipines civilinės saugos mokymo programas, bet ir taikant aktyvius mokymo būdus bei metodus.

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 27 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas: numatoma perkelti direktyvos 2014/46/ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų, nuostatas ir mažinti administracinę ir finansinę naštą transporto priemonių valdytojams.

Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymo projektas: numatoma perkelti į nacionalinę teisę direktyvos (ES) 2016/801 dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, stažavimosi, savanoriškos tarnybos, mokinių mainų programų arba edukacinių projektų ir dalyvavimo Au pair programoje tikslais sąlygų nuostatas.

Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 3, 5, 34, 68, 77, 78 straipsnių ir 1 priedo pakeitimo įstatymo projektas: siūloma suteikti Vyriausybės įgaliotai institucijai galimybę nurodyti viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams nutraukti elektroninio ryšio paslaugų teikimą arba blokuoti skambučius į tam tikrus telefono ryšio aparatus (sukčiavimo ir kitų nusikalstamų veikų atveju).

Žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 2, 9, 48, 49 straipsnių ir devintojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas: siūloma suteikti teisę žvalgybos pareigūnams, esant tarnybiniam būtinumui, naudoti ne tik tarnybinius šaunamuosius ginklus, bet ir specialiąsias priemones (suvienodinti pareigūnų galimybes naudoti specialiąsias priemones).