Vidaus reikalų ministerijos siūlymai Seimo pavasario sesijai

Data

2019 03 14

Įvertinimas
1
5837_1dfb9f9b01e05a2aa8f14557f9f220fd.jpg

Seimas ketvirtadienį pritarė pavasario sesijos darbų programos projektui. Seimas šią savaitę po pateikimo jau yra pritaręs Vidaus reikalų ministerijos (VRM) rengtam Turto civilinio konfiskavimo įstatymo ir jį lydinčių teisės aktų projektui, kuris numato turto civilinio konfiskavimo instituto, kaip neteisėto praturtėjimo prevencijos priemonės, įteisinimą. Lietuvoje iki šiol turto civilinio konfiskavimo nėra.

„Šis įstatymas ir šios nuostatos yra tipinis indikatorius, kad darbais, o ne žodžiais norime kovoti su korupcija. Taip būtų sukurtas efektyvus įrankis, leisiantis užkardyti su korupcija susijusias nusikalstamas veikas. Ši prevencinė priemonė padės visuomenėje įtvirtini principinę „nusikaltimai neapsimoka“ nuostatą“, – sakė vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.

Antradienį Seimas po pateikimo pritarė ir Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo pakeitimo ir jį lydinčių teisės aktų pakeitimų projektui. VRM siūlo optimizuoti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM (VSAT) atliekamas funkcijas – atsisakyti tarnybai nebūdingos, su valstybės sienos apsauga nesusijusios funkcijos vykdyti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme pavestų saugoti objektų ir krovinių fizinę apsaugą, taip pat apsaugos reagavimo pajėgų funkcijas.

Taip pat VRM Seimo pavasario sesijai svarstyti teiks ir kitus įstatymų pakeitimų projektus.

Artimiausiu metu bus teikiamas įstatymų pakeitimų projektas, susijęs su Lietuvos pasirengimu galimam Jungtinės Karalystės pasitraukimui iš Europos Sąjungos (ES). Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ ir jį lydinčių įstatymų pakeitimų projektu siekiama reglamentuoti Jungtinės Karalystės piliečių ir jų šeimos narių, tiek gyvenančių Lietuvoje, tiek atvykstančių į Lietuvą po 2019 m. kovo 29 d., teisinę padėtį. Lietuvoje gyvenantiems Jungtinės Karalystės piliečiams, kurių šiuo metu skaičiuojama iki 400, ir jų šeimos nariams siekiama sudaryti kuo palankesnes sąlygas likti gyventi ir dirbti Lietuvoje. 

Pavasario sesijoje teikiamas ir Vidaus tarnybos statuto pakeitimo projektas, kuriuo siekiama užtikrinti kokybišką vidaus tarnybos sistemos pareigūnų mokymą. VRM siūlo įvesti pakopinį pareigūnų rengimo institucionalizavimą, integruoti profesinį ir aukštąjį mokslą. 

Seimui svarstyti VRM taip pat siūlo ir Viešojo administravimo įstatymo pakeitimų projektą – jame numatoma naujai apibrėžti sąvoką „viešoji paslauga“, nustatyti naujus viešųjų paslaugų teikimo administravimo reikalavimus.

Pavasario sesijoje pateikti siūlymai ir dėl Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimų. Jais numatoma tobulinti ikiteisminio tyrimo pareigūno ir prokuroro veiksmų reglamentavimą bei naikinti ikiteisminio tyrimo sustabdymo institutą – būtų atsisakyta tarpinio proceso sprendimo ir įtvirtinta principinė nuostata, kad ikiteisminis tyrimas turi būti atliktas per kuo trumpesnį terminą.

Taip pat būtų nustatytas toks teisinis reguliavimas, kuris leistų atliekant ikiteisminį tyrimą efektyviai ir rezultatyviai naudoti technines priemones – proceso metu darant vaizdo ir (ar) garso įrašą, protokole būtų fiksuojamas trumpas proceso veiksmo turinys ir tyrimui svarbios aplinkybės. Būtų numatyta ir vertėjo atsakomybė už sąmoningai pateiktą melagingą ar neteisingą vertimą.  

VRM šioje pavasario sesijoje teikia ir Baudžiamojo kodekso pakeitimus, kuriais numatoma seksualinio pobūdžio nusikalstamas veikas prieš mažamečius ir nepilnamečius asmenis padariusiems asmenims numatyti baudžiamojo poveikio priemonę – terminuotą įpareigojimą pranešti apie gyvenamosios vietos pakeitimą. 

Taip pat bus svarstoma ministerijos iniciatyva pertvarkyti Lietuvos Respublikos ginklų fondą – būtų sudarytos prielaidos likviduoti ginklų fondą šios įstaigos funkcijas perduodant kitoms valstybės institucijoms ir užtikrinti, kad jos būtų vykdomos efektyviau, tam skiriant mažesnius žmogiškuosius ir finansinius išteklius.