>
2022-08-30

Vidaus reikalų viceministras A. Abramavičius susitiko su Italijos ambasadoriumi

Vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius susitiko su Italijos Respublikos ambasadoriumi Lietuvoje Diego Ungaro ir aptarė situaciją Ukrainoje bei dvišalio bendradarbiavimo aktualijas, neteisėtos migracijos krizės suvaldymo ir nusikalstamumo dinamikos klausimus. Susitikimo metu ambasadorius pristatė naujai paskirtus ambasados diplomatus – ambasadoriaus pavaduotoją Alice Barberis bei vidaus reikalų atašė papulkininkį Stefano Saccocci.

Viceministras padėkojo ambasadoriui ir Italijos Vyriausybei už bendradarbiavimą ir pasidžiaugė konstruktyviais ryšiais su Italija.

„Džiaugiuosi, kad Lietuvos ir Italijos politinis ir institucinis bendradarbiavimas yra plėtojamas. Tikiu, kad nauji paskyrimai ambasadoje sustiprins ir paspartins mūsų bendradarbiavimą vidaus reikalų srityje“, – sakė A. Abramavičius.

Pokalbio dalyviai taip pat aptarė Ukrainos pabėgėlių priėmimo humanitarinius aspektus, sutikdami, kad būtinas bendras europinis atsakas ir valdymo mechanizmai.

Ambasadorius D. Ungaro pabrėžė, kad Europos Sąjungos valstybės narės šiuo ir daugeliu kitų klausimų kaip niekad vieningos: „Pandemija, migracijos krizė ir Rusijos agresija prieš Ukrainą suvienijo Europos Sąjungą. Stebime istorinį persilaužimą valstybių narių santykiuose – dingsta riba tarp Šiaurės ir Pietų bei Rytų ir Vakarų Europos interesų, dabar mus visus vienija bendri iššūkiai ir siekis rasti jų sprendimus“.

Susitikimo metu taip pat apsikeista nuomonėmis apie neteisėtos migracijos srautų iš Baltarusijos suvaldymą. Išsakydamas Lietuvos poziciją, viceministras pabrėžė, kad kilusią migrantų krizę buvo būtina spręsti ryžtingai, o dabartinės neteisėtos migracijos srautų didėjimo tendencijos tik įrodė, kad Lietuvos pernykščiai sprendimai dėl fizinio barjero įrengimo prie Europos Sąjungos išorės sienos su Baltarusija pasiteisino.

Susitikimo metu taip pat buvo apsikeista nuomonėmis dėl nusikalstamumo tendencijų, ypač prekybos žmonėmis srityje bei „fintech“ sektoriuje.