BDAR
gdpr

Vienijamos valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų pajėgos kovai su prekyba žmonėmis

Data

2015 12 17

Įvertinimas
0
Vidaus reikalų ministras S. Skvernelis, generalinio prokuroro pavaduotojas D. Raulušaitis ir socialinės apsaugos ir darbo ministrė A. Pabedinskienė pasirašė bendrą įsakymą
Vidaus reikalų ministras S. Skvernelis, generalinio prokuroro pavaduotojas D. Raulušaitis ir socialinės apsaugos ir darbo ministrė A. Pabedinskienė pasirašė bendrą įsakymą

Vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė ir generalinio prokuroro pavaduotojas Darius Raulušaitis šiandien pasirašė bendrą įsakymą dėl Prekybos žmonėmis aukų nustatymo, ikiteisminio tyrimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo rekomendacijų patvirtinimo.

Tai pirmas tokio pobūdžio tarpžinybinis dokumentas Lietuvoje, kuriuo siekiama mūsų šalyje įtvirtinti vienodus prekybos žmonėmis aukų nustatymo kriterijus, pagerinti ikiteisminio tyrimo kokybę, užtikrinant, kad jis būtų atliekamas ir nusikalstamos veikos atskleidžiamos per trumpiausią laiką, formuoti vienodą pažangią ikiteisminio tyrimo praktiką bei geriau koordinuoti atsakingų institucijų, įstaigų ir organizacijų veiksmus, kad nukentėję nuo prekybos žmonėmis asmenys kuo greičiau gautų reikiamą pagalbą.

„Prekyba žmonėmis yra, tik deja, ne visada ją sugebame pastebėti, nustatyti nuo šio nusikaltimo nukentėjusius asmenis ir suteikti jiems reikiamą pagalbą“, – sakė vidaus reikalų ministras S. Skvernelis. Ministras pabrėžė, kad vienodas atsakingų institucijų, įstaigų ir organizacijų požiūris į prekybos žmonėmis problemą ir vienodos praktikos formavimas yra labai svarbūs, todėl šiandien bendru įsakymu patvirtintas išsamus dokumentas yra itin svarbus.

Pasak ministro, vien pasirašyti įsakymą nepakanka, reikia jį taikyti. „Prireiks bent metų, kad galėtume įvertinti, kokių rezultatų pasiekėme įgyvendindami šiuo įsakymu patvirtintas rekomendacijas ir, remdamiesi praktika, papildyti trūkstamomis nuostatomis, kad mūsų visų darbas šioje srityje išliktų maksimaliai efektyvus“, – pažymėjo  S. Skvernelis.

Visame pasaulyje prekyba žmonėmis yra pripažinta kaip nusikalstama veika ir tebėra viena sparčiausiai augančių organizuoto tarptautinio nusikalstamumo formų. Šiuo metu Lietuva yra aukų kilmės šalis, nes užverbuotos Lietuvoje aukos dažniausiai yra išvežamos išnaudoti į užsienio šalis. 

Rekomendacijose plačiau paaiškinami prekybos žmonėmis aukų požymiai ir jų nustatymo kriterijai bei šios nusikalstamos veikos kvalifikavimas, nagrinėjama ikiteisminio tyrimo specifika tiriant prekybos žmonėmis nusikalstamas veikas. Dokumente nurodyti policijos, sienos apsaugos pareigūnų, prokurorų, pagalbą prekybos žmonėmis aukoms teikiančių specialistų ir nevyriausybinių organizacijų bei Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuro atstovų neatidėliotini veiksmai nustačius prekybos žmonėmis aukas ir apibrėžiamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas teikiant pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis.
 
Rekomendacijų prieduose pateikiama Nukentėjusio nuo prekybos žmonėmis asmens nustatymo kortelė, kuria remdamiesi atsakingi pareigūnai galės efektyviau nustatyti prekybos žmonėmis aukas ir nukreipti jas reikiamai pagalbai suteikti. Taip pat išvardintos organizacijos, teikiančios pagalbą prekybos žmonėmis aukoms.

Generalinėje prokuratūroje vykusio renginio metu prekybos žmonėmis aukoms pagalbą teikiančių nevyriausybinių organizacijų Lietuvos „Carito“, Dingusių žmonių šeimų paramos centro, Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro, asociacijos „Vyrų krizių centras“ bei Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuro atstovai pasirašė bendradarbiavimo šioje srityje deklaraciją.

Lietuvoje 2014 m. iš viso buvo atliekami 38 ikiteisminiai tyrimai dėl vidaus ir tarptautinės prekybos žmonėmis, iš jų 24 buvo pradėti 2014 m. Įtarimai pareikšti 40 asmenų (34 vyrams ir 6 moterims). Lietuvos teismuose nuteista 18 asmenų, išteisinti 9 asmenys. 2014 m. nukentėjusiaisiais nuo prekybos žmonėmis buvo pripažinti 47 asmenys: 44 suaugusieji (19 moterų ir 25 vyrai) ir 3 vaikai (1 mergaitė ir 2 berniukai).

Prekyba žmonėmis Lietuvoje dažnai tebėra tapatinama su prostitucija ir moterų išnaudojimu. Tačiau šiandien Lietuvoje nustatomos vis įvairesnės išnaudojimo formos. 2014 m. Lietuvoje iš 47 nustatytų aukų 25 buvo vyrai, išnaudoti priverstiniam darbui arba nusikalstamoms veikoms daryti užsienyje.