Viešajam sektoriui – nauji efektyvumo reikalavimai

Data

2018 04 12

Įvertinimas
1
work-space-stock-photo-35.jpg

Vidaus reikalų ministerija Vyriausybei pateikė parengtą Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo koncepciją. Peržiūrint įvairių įstaigų funkcijas ir taikant jų valdymui aiškius reikalavimus bus siekiama iš esmės optimizuoti visą viešojo sektoriaus įstaigų tinklą.

Rengiant Viešojo sektoriaus įstaigų tobulinimo koncepciją įvertinta Lietuvos patirtis pertvarkant viešąjį sektorių bei Valstybės kontrolės rekomendacijos dėl viešojo valdymo tobulinimo.

„Šioje koncepcijoje numatytos gairės, kaip turėtų būti peržiūrimos viešojo sektoriaus įstaigų funkcijos ir tobulinamas jų valdymas. Gryninant viešojo sektoriaus įstaigų funkcijas bei tobulinant valdymą kartu bus optimizuojamas ir pačių įstaigų tinklas“, – sako vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.

Koncepcijos nuostatos turėtų būti taikomos beveik visoms viešojo sektoriaus įstaigoms: Vyriausybei atskaitingoms įstaigoms, ministerijoms, įstaigoms prie ministerijų, Seimui atskaitingoms įstaigoms, kitoms biudžetinėms įstaigoms, valstybės ar savivaldybių valdomoms viešosioms įstaigoms, valstybės įmonėms.

„Pirmiausiai koncepciją turės įgyvendinti ministerijos ir Vyriausybei atskaitingos įstaigos. Tikimės, kad į rekomendacijas geranoriškai pažiūrės ir savivaldybės, Seimas. Visi suprantame, kad išpūstas aparatas šiuo metu veikia ne itin efektyviai ir netenkina gyventojų bei verslo lūkesčių“, – aiškina E. Misiūnas. 

Pasak vidaus reikalų ministro, bus nustatyti kriterijai, kada galima steigti naujas įstaigas (tik esant neišvengiamai būtinybei). Įstaigos turės keisti savo nuostatus, kur aiškiai atsirastų nuoroda, kokiai valdymo sričiai priskiriama įstaiga (kurios srities ministras atsakingas), o įstaigos funkcijos turės būti suformuluotos kaip konkreti priskirta veikla. Taip pat bus siekiama daugelio kitų svarbių dalykų, tarp jų – kad visose viešojo sektoriaus organizacijose būtų įdiegta bent viena visuotinai pripažinta kokybės vadybos sistema.

Dar vasario mėnesį Vyriausybės sprendimu ministerijos buvo įpareigotos peržiūrėti jų kompetencijos srityse teikiamas paslaugas ir priimti sprendimus dėl jų modernizavimo. Peržiūrint paslaugas, pirmiausia turi būti įvertinta, ar paslauga tebėra aktuali, ar egzistuoja realus jos poreikis. Taip pat turėtų būti išsiaiškinta, ar paslauga nėra tarpinė gaunant kitą paslaugą, t. y. ar paslaugos rezultatas nėra būtina sąlyga kitai paslaugai gauti. Informaciją apie nuveiktus darbus ministerijos ir savivaldybės Vidaus reikalų ministerijai turi pateikti iki liepos 1 d.
„Tikslas, kurio siekėme rengdami koncepciją – mažiau kainuojantis ir efektyviai veikiantis viešasis sektorius, teikiantis kokybiškas paslaugas gyventojams ir verslui“, – sako vidaus reikalų ministras E. Misiūnas.

Su Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo koncepcija galite susipažinti paspaudę šią nuorodą.

Pagrindiniai duomenys:
Lietuvoje šiuo metu veikia  4357 viešojo sektoriaus organizacijos (savivaldybių organizacijos 3463 (79 proc.), valstybės organizacijos 894 (21 proc.)

Valstybės valdomos viešojo sektoriaus organizacijos:
Biudžetinės įstaigos: 600 (67 proc.);
Valstybės įmonės: 79 ( 9 proc.);
Viešosios įstaigos: 133  (15 proc.);
AB ir UAB: 82 (9 proc.).