BDAR

Viešojo saugumo tarnyboje – vidaus reikalų ministrės vizitas

Data

2020 09 25

Įvertinimas
2
IMG_1754.jpg

Viešojo saugumo tarnyba (VST) vidaus reikalų ministrei Ritai Tamašunienei pristatė veiklos rezultatus ir strateginius tikslus, naują infrastruktūrą, tarnyboje naudojamą ginkluotę, ekipuotę, konvojavimo ir specialiąją techniką, kuri gali atlikti bet kokias intervencines operacijas.

Pagrindinė tarnybos užduotis – konvojuoti nuteistuosius, saugoti valstybės strateginius objektus ir užtikrinti viešąją tvarką ekstremaliųjų situacijų metu.

„Viešojo saugumo tarnybos misija – specifinė ir labai svarbi vidaus reikalų sistemoje, siekiant užtikrinti valstybės interesus ir visuomenės rimtį. Džiugu, kad tarnyba stipriai atsinaujina, gerėja darbo sąlygos ir užmokestis tarnybos pareigūnams, kurie šiuo metu atitinka aukščiausius jiems taikomus profesionalumo bei pasirengimo reaguoti į galimas krizines situacijas standartus. Taip pat dėkoju VST pareigūnams už operatyviai suteiktą pagalbą kitoms ministerijos pavaldžioms įstaigoms karantino metu“, – teigė vidaus reikalų ministrė R. Tamašunienė.

Antroji ministrės R. Tamašunienės vizito dalis – pažintis su naujai įsteigto Visagino dalinio veikla. Šio dalinio paskirtis – ne tik saugoti Ignalinos atominę jėgainę, bet ir reaguoti į galimus valstybės sienos pažeidimus. Be to, VST Visagino padalinio prižiūrimoje teritorijoje saugomas panaudotas jėgainės branduolinis kuras ir radioaktyvios atkiekos. Padaliniui deleguota užduotis užtikrinti, kad radiacijos tarša nepasklistų už teritorijos ribų ir nekeltų grėsmės visuomenės sveikatai. Ministrė apsilankė Visagino dalinio kinologijos centre ir šaudykloje.

Viešojo saugumo tarnybos veikla organizuojama pagal tarptautinius karinius NATO standartus, viešojo saugumo pareigūnai dalyvauja tarptautinėse misijose. Per metus konvojuojama vidutiniškai 50 000 asmenų. Tarnyboje dirba apie tūkstantis pareigūnų.

Pasak tarnybos vado Ričardo Pociaus, VST padaliniai šalyje išdėstyti taip, kad būtų galima reaguoti į ekstremalią situaciją per dvi valandas nuo vidaus reikalų ministro įsakymo.