BDAR
gdpr

Vietoj buvusio karinio miestelio Visagine – kompleksas inovatyviai pramonei vystyti

Data

2017 01 26

Įvertinimas
0
smart park.png

Vidaus reikalų ministerija skyrė finansavimą apleistos buvusio karinio miestelio teritorijos konversijos projektui įgyvendinti. Pertvarkytoje bemaž 9 ha dydžio teritorijoje visaginiečiai kuria kompleksą inovatyviai pramonei vystyti – SMART PARK.

Įgyvendinti projektą „Apleistų / avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį“ Visagino savivaldybės administraciją paskatino nepakankamas investuotojų susidomėjimas regionu, nes jame stinga patrauklios infrastruktūros verslui įsikurti ir plėstis. Tokią infrastruktūrą numatyta sukurti Visagino mieste esančioje buvusios karinių bazių komplekso, kuris dabar yra avarinės būklės, teršia aplinką ir kraštovaizdį, reikalauja priežiūros ir kelia socialinę riziką, teritorijoje. 

Projekto įgyvendinimo metu numatyta išvalyti teritoriją, nugriaunant nereikalingus parko veiklai pastatus ir sutvarkant aplinką. Taip pat numatyta pertvarkyti vieną pastatą ir pritaikyti jį būsimo pramonės parko veiklai vykdyti.

Šiuo metu planuojama, kad tikslinė kuriamo pramonės parko kryptis – energijos išteklių taupymas. Kryptį ketinama patikslinti parengus ir patvirtinus pramonės parko plėtros planą. Vieningame infrastruktūros komplekse bus plėtojamas smulkus ir vidutinis verslas, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektai.

Tikimasi, kad sukurta infrastruktūra padidins miesto ir rajono gyventojų užimtumą, sukurs naujų darbo vietų, pritrauks naujų investicijų.

Apleistos teritorijos Visagine sutvarkymo projektui įgyvendinti skirta bemaž 1,5 mln. eurų, iš kurių daugiau nei 1,3 mln. eurų – Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšos.

Projektas įgyvendinamas pagal Vidaus reikalų ministerijos (VRM) administruojamą 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I“. Priemonė įgyvendinama pereinamojo laikotarpio tikslinės teritorijose, t. y. 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu išskirtuose regioniniuose ekonomikos augimo centruose – Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių, Mažeikių, Utenos ir Visagino miestuose. Priemonės, kurios tikslas - sudaryti sąlygas gyventojų užimtumui didėti tikslinėse teritorijose, projektams finansuoti numatyta skirti iki 7, 2 mln. eurų ES struktūrinių fondų lėšų.

Už Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių, Mažeikių, Utenos ir Visagino miestuose įgyvendintus projektus iš 2007-2013 m. programavimo laikotarpio lėšų vien pagal VRM administruojamą  priemonę „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ išmokėta per 130 mln. eurų.