copyright

Vilniuje susitiko aukšto lygio migracijos pareigūnai

Data

2016 11 25

Įvertinimas
0
PP family.jpg

Lapkričio 24-25 d. Vilniuje vyko Prahos proceso aukšto lygio pareigūnų susitikimas. Susitikimo dalyviai – ES ir ne ES šalių, Europos Komisijos, JT Vyriausiojo pabėgėlių komisaro biuro, Tarptautinio migracijos politikos plėtros centro atstovai – apibendrino Prahos proceso 2012-2016 m. veiklos rezultatus ir diskutavo dėl tolesnio proceso plėtojimo.

Procese dalyvaujančių šalių atstovai sutarė dėl trumpojo ir ilgojo laikotarpio prioritetų, pasidalino savo pasiūlymais ir lūkesčiais dėl būsimų Prahos proceso veiklų. Ypatingo palaikymo sulaukė Čekijos pasiūlymas įkurti Prahos proceso Mokymų ir analizės centrą, kurį sudarytų Mokymų akademija ir Migracijos stebėsenos centras.

Prahos procesas yra regioninis migracijos procesas, nukreiptas į glaudesnį šalių politinį dialogą aktualiais migracijos klausimais – į pasikeitimą informacija ir patirtimi, įvairaus lygio kontaktų užmezgimą, tarpusavio pasitikėjimo didinimą, pozicijų ir nuomonių derinimą. Prahos procese dalyvauja Europos Sąjungos (ES) valstybės narės, asocijuotos Šengeno erdvės valstybės, Pietryčių ir Rytų Europos bei Centrinės Azijos valstybės, Rusija ir Turkija (iš viso 50 valstybių).

Prahos procesas žengia į sekantį savo veiklos etapą, dėl kurio š. m. rugsėjo 20 d. sutarta Prahos proceso ministrų lygio konferencijoje Bratislavoje. Vilniuje vykusio susitikimo tikslas – aptarti veiklos planą naujajam laikotarpiui (2017-2021 m.), atsižvelgiant į ministrų priimtą politinę deklaraciją.

Prahos procesas Lietuvai yra geografiškai artimiausias ES regioninis migracijos procesas, jame dalyvauja artimiausi Lietuvos kaimynai – Rytų partnerystės šalys – ir glaudesnis bendradarbiavimas su šiomis šalimis yra vienas svarbiausių Lietuvos užsienio politikos prioritetų. Lietuva Prahos procesą, apimantį ES, Rytų ir Vidurio Europos šalis, mato kaip apčiuopiamą atsvarą ES.