BDAR
gdpr

Vilniuje susitinka Baltijos jūros regiono valstybių teisėsaugos pareigūnai

Data

2011 12 01

Įvertinimas
0

Šiandien Vilniuje prasidėjo Baltijos jūros regiono valstybių kovos su organizuotu nusikalstamumu projekto „Task Force on Organized Crime„ vyriausybių vadovų asmeninių atstovų organizuoto nusikalstamumo kontrolės klausimais posėdis. Šiam projektui 2011-2012 metais pirmininkauja Lietuva.

Susitikime dalyvauja apie 50 teisėsaugos pareigūnų iš dešimties Baltijos jūros regiono valstybių (Estijos, Danijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Norvegijos, Rusijos, Suomijos, Švedijos, Vokietijos), taip pat Europolo ir Interpolo atstovai. Dvi dienas truksiančio renginio metu bus apžvelgta 2011 m. veikla ir aptartos tolesnio bendradarbiavimo galimybės nusikalstamumo užkardymo srityje.

„Mūsų visų užduotis yra užtikrinti, kad tarptautiniai teisėsaugos institucijų ryšiai ir sąveika būtų stipresni už organizuotų nusikalstamų grupuočių tinklus. Todėl privalome dirbti drauge ir efektyviai panaudoti visas tarpvalstybinio bendradarbiavimo galimybes - tarp jų ir tokias, kurias suteikia tokie susitikimai„, - sveikindamas renginio dalyvius sakė vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis.

Europolo atliktame 2011 m. Europos Sąjungos (ES) organizuoto nusikalstamumo grėsmės įvertinime pažymima, kad organizuotas nusikalstamumas keičiasi ir tampa vis įvairesnis savo metodais, nusikalstamų grupių struktūra ir poveikiu visuomenei. Kaip rodo praeitą savaitę Europos Komisijos (EK) paskelbti ES valstybių narių gyventojų apklausos - „Eurobarometro„ rezultatai, kas penktas ES gyventojas organizuotą nusikalstamumą laiko vienu svarbiausiu šių dienų iššūkiu tiek nacionaliniam, tiek ES vidaus saugumui, net 57 proc. gyventojų mano, kad organizuoto nusikalstamumo grėsmė per artimiausius trejus metus išaugs.

„Baltijos jūros regiono valstybių kovos su organizuotu nusikalstamumu projektas suteikia galimybių veiksmingai plėtoti bendrą Europos teisėsaugos kultūrą regione. Labai tikiuosi, kad Lietuva, pirmininkaudama šiam projektui, įkvėps jam naujos gyvybės„, - sakė ministras.

Vilniuje vykstančio susitikimo metu bus aptartos Estijoje vykusio paskutinio metinio strateginio susitikimo išvados, ES Baltijos jūros strategijos Prioritetinės srities „Mažinti tarptautinį nusikalstamumą ir jo sukeliamos žalos mąstą„ įgyvendinimas ir kiti klausimai.

Šiam Baltijos jūros regiono valstybių atstovų susitikimui pirmininkauja vidaus reikalų viceministras Mindaugas Ladiga. Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamento direktorius Tomas Žilinskas susitikimo metu pasisakys Prekybos žmonėmis prevencijos klausimais, Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos viršininkas Edmundas Jankūnas pateiks ataskaitą apie 2011 m. vykdytą veiklą, svarbiausius sprendimus ir iniciatyvas.

Baltijos jūros regiono valstybių kovos su organizuotu nusikalstamumu projektas (angl. Baltic Sea Task Force on Organised Crime - BSTF) įkurtas 1996 m., remiantis Baltijos jūros valstybių tarybos narių vyriausybių vadovų nutarimu. Šio projekto tikslas - stiprinti regiono valstybių gebėjimus kovojant su organizuotu nusikalstamumu, skatinant glaudų bendradarbiavimą tarp valstybių narių teisėsaugos institucijų. Šiemet įvyko jau keturi Operatyvinio planavimo ir koordinavimo komiteto susitikimai, kuriems pirmininkavo Lietuva.