Vilniuje vyksta Prahos proceso mokymai migracijos duomenų valdymo tema

Data

2019 10 09

Įvertinimas
0
IMG_0020 (003).JPG

Spalio 810 d. Vilniuje vyksta Prahos proceso mokymai migracijos duomenų valdymo tema, skirti trečiųjų šalių ekspertams, dirbantiems duomenų rinkimo, apdorojimo, analizės ir sklaidos srityse. Mokymuose dalyvauja ekspertai iš 16 Rytų Europos, Centrinės Azijos ir Vakarų Balkanų šalių. Mokymai vyksta pagal Lietuvos pirmininkavimo Prahos procesui laikotarpiu patvirtintą metinį veiksmų planą.

Lietuva Prahos procesui pirmininkauja nuo 2019 m. pradžios. Vienu iš pagrindinių savo pirmininkavimo tikslų Lietuva yra iškėlusi proceso plėtojimą ir stiprinimą, glaudžiau bendradarbiaujant su Europos Sąjungos institucijomis migracijos srityje. Mokymų metu planuojama ieškoti naujų bendradarbiavimo formų geresnei migracijos informacijos sklaidai ir keitimuisi, o rezulatus pristatyti šį mėnesį vyksiančiame Europos migracijos tinklo valdybos posėdyje.

Prahos procesas – tai regioninis migracijos dialogas, apimantis 50 valstybių (ES valstybes nares, asocijuotas Šengeno erdvės valstybes, Vakarų Balkanų bei Centrinės Azijos valstybes).