BDAR
gdpr

Visos infrastruktūrinės priemonės jau turi projektų finansavimo sąlygų aprašus

Data

2015 12 22

Įvertinimas
0
2014-2020.jpg

Ministras Saulius Skvernelis patvirtino Vidaus reikalų ministerijos administruojamos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto priemonės „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“ projektų finansavimo sąlygų aprašą.

Sudaryti sąlygas gyventojų užimtumui didinti tikslinėse teritorijose. Tai tikslas, kurio siekia regioninę politiką įgyvendinanti Vidaus reikalų ministerijos administruojama 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonė „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“.

Ministro patvirtintas projektų finansavimo sąlygų aprašas, kuris skelbiamas Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, numato, kad remiamos bus šios veiklos: miestų viešųjų erdvių plėtra, miestų gyvenamosios aplinkos gerinimas daugiabučių gyvenamųjų namų rajonuose ir miestų viešųjų traukos centrų infrastruktūros atnaujinimas.

Galimi projektų pareiškėjai yra pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų, t. y. 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu išskirtų probleminių teritorijų (miestų) – Druskininkų, Lazdijų rajono, Jonavos rajono, Skuodo rajono, Pasvalio rajono, Rokiškio rajono, Akmenės rajono, Joniškio rajono, Kelmės rajono, Jurbarko rajono, Ignalinos rajono, Šalčininkų rajono, Švenčionių rajono – savivaldybių  administracijos.

Pagal minėtą priemonę finansuojamos tik tokios veiklos, kurios nebuvo finansuotos iš 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonės „Probleminių teritorijų plėtra“ lėšų.

Projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 6,1 mln. eurų, iš kurių  5,6 mln. eurų ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšos ir 0,5 mln. eurų – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Ministrui patvirtinus minėtą aprašą, visos Vidaus reikalų ministerijos administruojamos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto priemonės jau turi projektų finansavimo sąlygų aprašus.