VRM 2018-ieji: iššūkiai ir realūs pokyčiai

Data

2019 01 02

Įvertinimas
3
JKAL15201505066049 (1).jpg

„2018-ieji buvo ne tik valstybės, bet ir Vidaus reikalų ministerijos šimtmečio minėjimo metai. Vidaus reikalų sistemai šie metai buvo realių pokyčių metai. Įgyvendinome ne vieną strateginį tikslą, paklojome pamatus svarbioms pertvarkoms“ , – sako vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.  

Vidaus reikalų sistema skaičiais.

Valstybės tarnyba ir viešasis sektorius
 
Prioritetinis LR Vidaus reikalų ministerijos (VRM) projektas – naujos Valstybės tarnybos įstatymo ir Vidaus tarnybos statuto redakcijos. Seimui pritarus siūlomiems šių teisės aktų pakeitimams, atsirado galimybė modernizuoti valstybės tarnybą, pagerinti valstybės paslaugų kokybę, o pačią tarnybą paversti patrauklesne ir efektyvesne. Parengtas ir priimtas naujas Vidaus tarnybos statutas sudaro galimybes kitąmet dar labiau didinti pareigūnų atlyginimus. Šiemet intensyviai rengtasi ne tik aktų priėmimui, bet ir jų įgyvendinimui.

Pirmą kartą atlikta visų valstybės tarnautojų apklausa, kuri atskleidė realias valstybės tarnybos problemas – nepasitenkinimą darbo užmokesčiu, vidinės komunikacijos stoką. 

Šiemet pritarta VRM siūlymui sudaryti profesijų, kurių trūksta viešajam sektoriui, sąrašą. Trūkstamiems darbuotojams pritraukti biudžetinės įstaigos galės siūlyti didesnį atlyginimą (iki 100 proc.).  

VRM Vyriausybei pateikė parengtą Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo koncepciją. Peržiūrint įvairių įstaigų funkcijas ir taikant jų valdymui aiškius reikalavimus siekiama iš esmės optimizuoti visą viešojo sektoriaus įstaigų tinklą. 

2018 m. išaugo gyventojų pasitikėjimas valstybės ir savivaldos institucijomis (2017 m. – 65 proc., o 2018 m. – 70 proc.).

2018 m. išaugo gyventojų pasitenkinimo viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis indeksas (aptarnavimo efektyvumo vertinimas); palyginti su 2015 m., buvo 0,84, 2016 m. – 0,83, 2017 m. – 0,85, o 2018 m. – net 0,88 balo.

Lietuva taip pat įvertinta kaip viena iš pažangiausių Europoje pagal e-Valdžios principų diegimą ir valstybės paslaugų skaitmenizavimą. 

Statutinių tarnybų pertvarka

Nuo 2018 m. liepos 1 d. įgyvendintas policijos buhalterinės apskaitos centralizavimo III etapas. Pertvarkos leido padidinti policijos sistemos valdymo efektyvumą, optimizuoti personalo administravimo struktūrą ir vykdomas funkcijas, sumažinti valdymo išlaidas, efektyviau panaudoti išteklius. Atliktas 16 policijos įstaigų programinių įrangų sujungimas į vieną programinę įrangą, paliekant apskaitos tvarkymą pagal kiekvieną juridinį asmenį. Pertvarkos leido sumažinti administravimo funkcijas vykdančio personalo skaičių, biurokratinę naštą, patobulinti vidaus kontrolės mechanizmą bei patobulinti vidinių paslaugų teikimo kultūrą. Policijos įstaigose įrengti 65 vaiko apklausoms pritaikyti kambariai

2018 m. Viešojo saugumo tarnyboje (VST), vykdant vidinį pajėgų optimizavimą, buvo sumažintas kuopų skaičius, taip pat iš esmės pertvarkytas sulaikytųjų, suimtųjų ir nuteistųjų asmenų konvojavimas.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. įgyvendintas vieno juridinio asmens principas Valstybės sienos apsaugos tarnyboje (VSAT), centralizuotos personalo, logistikos bei finansų valdymo funkcijos, pareigybės. Centralizuojant bendrąsias funkcijas buvo sumažinta 60 pareigybių, atsisakyta papildomų administravimo grandžių, optimizuota valdymo struktūra ir valdymo išlaidos. 

Seime priimti teisės aktai, reikalingi struktūrinei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) pertvarkai, kuri leis sutaupyti 1-2 mln. eurų. Dėl įstaigų skaičiaus sumažėjimo ir bendrųjų funkcijų centralizavimo nuo 2019 m. sausio 1 d. panaikinamos perteklinės valdymo grandys, kurios dubliuojasi. Iš viso panaikinamos 77 vadovaujančių darbuotojų pareigybės.

Pareigūnų gerovė

Migracijos funkcijų pertvarka

Seimas pritarė įstatymo pakeitimams, leidžiantiems pertvarkyti migracijos funkcijų vykdymą. Migracijos funkcijos bus įgyvendinamos trimis hierarchiniais lygiais: jau sukurta Migracijos komisija, sudaryta iš kelių ministrų ir vadovaujama vidaus reikalų ministro, kuri brėžia migracijos gaires; VRM suformuota Migracijos politikos grupė, kuri formuos migracijos politiką; konsolidavus trijų institucijų (Policijos departamento, Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir Migracijos departamento) resursus ir funkcijas, bus sukurta šiuolaikiška, efektyvi ir patikima už migraciją atsakinga įstaiga, atskaitinga VRM (2019 m. liepą).

Sprendžiant einamąsias problemas, 2018-aisiais Migracijos departamente įsteigta 12 papildomų etatų

Patvirtintas „Baltasis įmonių sąrašas“, įgalinantis patikimas įmones paprasčiau įsivežti darbo jėgą.  „Baltasis sąrašas“ daugiau nei dvigubai pagreitino sprendimų priėmimą.

Regioninė politika

VRM siūlymu į Regioninių plėtros tarybų sudėtis buvo įtraukta daugiau verslo atstovų. Verslo atstovai regionų tarybose galės sudaryti 2/3 visų ekonominiams ir socialiniams partneriams skirtų vietų

Parengtas Lietuvos regioninės politikos „Baltosios knygos tvariai plėtrai“ įgyvendinimo planas, kuriame dedami pamatai kitam finansiniam laikotarpiui. Planavimo pagal pinigus principą pakeis vizijų įgyvendinimo principas. Regiono tikslas – suformuoti tokią strategiją, į kurią norėtų ir galėtų investuoti ir viešasis, ir privatusis sektoriai. 

Siekiant mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus Pietryčių Lietuvoje, Vyriausybei svarstyti pateiktas VRM inicijuotas Vilniaus funkcinės zonos plėtros planas.  

Pradėtas kurti naujas finansavimo mechanizmas, kai finansavimas skiriamas pagal pasirinktą ekonominės specializacijos kryptį. Bandomieji projektai pradėti Tauragėje ir Šalčininkuose.

Pradėtos kurti regioninės paslaugų sistemos, leisiančios viešąsias paslaugas teikti atsižvelgiant į poreikius, o ne administracines ribas. Pirmasis bandomasis projektas – regioninės viešojo transporto sistemos sukūrimas

Savivaldos, valdžios institucijų ir verslo bendradarbiavimo rezultatas – 1000 naujų darbo vietų Visagine. VRM pagal priemonę „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas“ buvusio karinio miestelio sutvarkymui ir modernios pramonės parko „Smart Park“ įkūrimui iš Europos Sąjungos (ES) ir valstybės biudžeto lėšų skyrė 2,5 mln. eurų. Šioje teritorijoje įsikurs britų kapitalo tarptautinė medicininių gaminių gamintoja „Intersurgical“

Finansavimas skirtas 39-ioms miesto Vietos veiklos grupėms kartu su vietos bendruomenėmis parengtų Vietos plėtros strategijų įgyvendinimui. Pagal jas finansuotais projektais siekiama mažinti socialinę atskirtį, skatinama savanorystė ir įsitraukimas į bendruomenės veiklą

Surengtas antrasis Regioninės politikos pavasario forumas. Forumo diskusijose dalyvavo ir Europos Komisijos (EK) bei Europos regionų komiteto atstovai, taip pat 4 Lietuvos ministrai, daugiau nei 30 merų, verslininkai. 

Rudenį vykdyta intensyvi komunikacijos kampanija „Gyvi regionai“, kurios metu pristatytos ES investicijos infrastruktūros gerinimui, verslo kūrimo ir plėtros galimybės regionuose, vietos bendruomenių veikla. 

Surengtas pirmasis Lietuvos merų forumas. Jo metu savivaldybių atstovai, verslininkai, visuomenininkai, politikai, socialinių organizacijų atstovai diskutavo apie tiesioginius merų rinkimus, atskirtį regionuose ir regionų įvaizdį.

Bendrojo pagalbos centro pertvarka

 

Seimas pritarė VRM parengtam ir suderintam Bendrojo pagalbos centro (BPC) modernizavimo planui – 2020 metais liks tik vienas pagalbos numeris (112).  

Optimizavus dabar tarnybų naudojamas skirtingas IT sistemas, pasirinkus vieningą modelį, sumažės  aptarnavimo ir reikalingo nuolatinio atnaujinimo kaštai. 

Nuo 55 proc. (2015 m.) iki 72 proc. (2018 m.)  padaugėjo gyventojų, kurie teigiamai vertina BPC darbą. Svarbu ir tai, kad beveik trečdalis apklaustųjų realiai susidūrė su BPC darbu ir tai tik sustiprino jų teigiamą vertinimą. 

Ginklų fondo pertvarka

Seimas po pateikimo pritarė VRM parengtai Ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pertvarkai.

Seimui patvirtinus pakeitimus ir priėmus atitinkamas Ginklų ir šaudmenų įstatymo pataisas bus atvertos galimybės trumpaisiais ginklais prekiauti visose ginklų parduotuvėse. Iki šiol pistoletais ir kitais negalingais (B, C kategorijų) šaunamaisiais ginklais galėjo prekiauti tik valstybės valdomas Ginklų fondas.  

Įvykdžius Ginklų fondo reorganizavimą, preliminariais skaičiavimais per vienerius biudžetinius metus bus sutaupyta apie 35 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų, o per trejus biudžetinius metus – apie 105 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų.

Svarbūs įstatymai ir iniciatyvos

Derinimui ir viešoms diskusijoms pateiktas vidaus reikalų ministro vadovaujamos darbo grupės parengtas įstatymų pakeitimų projektų paketas, kuriuo siūloma sudaryti prielaidas neteisėto praturtėjimo prevencijai ir tam įteisinti civilinės konfiskacijos institutą. Tai Lietuvoje iki šiol neegzistuojanti, bet daug kur pasaulyje veiksmingai taikoma priemonė.

Vyriausybė patvirtino atnaujintą gyventojų apsaugos planą, kuris būtų aktyvuotas nutikus incidentui Astravo (Baltarusija) atominėje elektrinėje. Planas apima 24-ų institucijų koordinuotus veiksmus, kurie leistų apsaugoti gyventojus ir sumažinti galimą žalą. 

Įgyvendinta VRM struktūrinė pertvarka. Pertvarkos metu atskirtos viešojo ir vidaus administravimo funkcijos. Atsisakant perteklinių funkcijų personalo skaičius per dvejus metus sumažėjo beveik 20 proc. Iš sutaupytų lėšų tarnautojams padidinti atlyginimai – vidutiniškai 100 eurų. 

Reorganizuojamos Vyriausybės atstovų tarnybos: vietoje 10-ties Vyriausybės atstovų įstaigų liks viena įstaiga ir bus paskirti 5 Vyriausybės atstovai, priskiriant kiekvienam iš jų dviejų apskričių savivaldybes. Taip pakeičiamas Vyriausybės atstovo teisinis statusas, jam keliami aukštesni reikalavimai, įvedamos kadencijos, nustatant kad jis – valstybės pareigūnas.

Pakeitus deklaravimo įstatymą, dabar oficialūs duomenys apie asmenų gyvenamąją vietą atspindi faktinę situaciją, valstybės ir savivaldybės institucijos žino Lietuvos Respublikos gyventojų gyvenamąją vietą, kas būtina, planuojant ir teikiant viešąsias paslaugas. Gyventojų, nedeklaravusių savo gyvenamosios vietos, Lietuvoje sumažėjo 73 procentais arba beveik 4 kartus.

2018-aisiais iš sutaupytų lėšų 876 tūkst. eurų skirti PAGD skolai „Sodrai“ sumažinti.  

Asmens duomenų išrašymo centras (ADIC) įdiegė naują asmens dokumentų gamybos įrangą. Pakeista 10-ies metų senumo nuolat gendanti aparatūra. Nuo kitų metų pradžios gyventojai vėl galės gauti dokumentą ypatingos skubos tvarka per 1 d.d. 

Seimas po pateikimo pritarė VRM teiktoms Baudžiamojo kodekso pakeitimams, kurie nustato baudžiamąją atsakomybę už bandymą pirkti balsus rinkimų metu. Toliau svarstymai tęsiami komitetuose.

Priimti ir įsigaliojo Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimai, kurie numato galimybę nesivežioti vairuotojo pažymėjimo ir automobilio dokumentų, jei asmuo su savimi turi asmens dokumentą. Atpigintos „Regitros“ paslaugos, kai kurios – daugiau nei dvigubai. 

Vidaus reikalų ministro įsakymu pakeista vairuotojų egzaminavimo tvarka. Vietoje praktinio egzamino aikštelėje, egzaminas vykdomas realiomis eismo sąlygomis

Seimas linkęs pritarti VRM siūlymui maksimaliai automatizuoti greičio matavimo sistemomis užfiksuotų nusižengimų apdorojimo, procesinių dokumentų formavimo ir išsiuntimo procesus. Pakeitimai leistų efektyviau naudoti valstybės lėšas ir palengvinti daug išlaidų bei žmogiškųjų išteklių reikalaujantį darbą, nuo techninio darbo būtų atlaisvinti apie 200 pareigūnų

Po vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno organizuoto pasitarimo su verslo atstovais ir PAGD bei policijos pareigūnais, pakeistos prekybos pirotechnika taisyklės. Pakeitimai numato, kad F3 kategorijos fejerverkais galima prekiauti ir nespecializuotose prekybos vietose, tačiau vienu metu tokioje parduotuvėje negalės būti daugiau nei 10 kg pirotechninio mišinio. 

Užsieniečiams studentams, VRM siūlymu, suteikta galimybė po studijų metus likti Lietuvoje.

Prevencija ir visuomenės iniciatyvos

2018 m. VRM skyrė daug dėmesio kovai su prekyba žmonėmis. Su Vilniaus miesto savivaldybe pasirašytas ketinimų protokolas Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje (valdoma VRM) steigti nusikaltimų aukoms padedančių organizacijų spiečių. Taip pat pasirašytas susitarimas stiprinti kovą su prekyba žmonėmis su Jungtinės Karalystės atstovais. JAV Valstybės departamentas paskelbė ataskaitą apie įvairių pasaulio valstybių pastangas kovojant su prekyba žmonėmis. Lietuva šiemet, kaip ir pernai, buvo įvertinta kaip daugiausiai pastangų kovai su prekyba žmonėmis skirianti valstybė ir priskirta prie labiausiai šioje srityje pažengusių valstybių grupės.

VRM valdomos bažnyčios trečiajame aukšte pradėjo veikti pašventinta koplyčia, kur vyksta pamaldos, teikiama psichologinė pagalba pareigūnams. 

Pasiektas sėkmingas susitarimas dėl dingusių vaikų paieškos sistemos „AMBER Alert Facebook“ paleidimo Lietuvoje.

Ministerija toliau globojo vaikų stovyklas socialiai remtinų šeimų vaikams „Pažinkime vieni kitus“.
 
Užsieniečių registracijos centrui ministerijos darbuotojai paaukojo dvi dėžes batų, o ministras Užsieniečių registracijos centro vaikų darželiui padovanojo lauko baldų

Ministerijoje vykdyta akcija „Lengvesnė ministerija“. Tarnautojai skatinti sveikiau gyventi ir sveikai mažinti kūno svorį. Numestų ministerijos darbuotojų kilogramų atitikmuo (iš viso daugiau nei 100 kg), mandarinų forma išdalyti nepasiturinčioms šeimoms per „Maisto banką“. 

Pirmą kartą visuomenei surengta „Vidaus saugumo diena“, kurioje dalyvavo apie 2000 žmonių. Surengtos parodomosios programos, vykdyta edukacinė programa, kurios tikslas – supažindinti visuomenę su pareigūnų technika ir darbu. 

VRM kartu su projekto partneriais (15min.lt) išleido 2019-ųjų metų kalendorių „Jos mus saugo“, skirtą statutinėse tarnybose tarnaujančioms moterims, taip pat profesijos populiarinimui.

Ministerija, taip pat skyrė 500 eurų apdovanoti studentams už geriausius baigiamuosius darbus viešojo saugumo tema. 

VRM kartu su partneriais (URM, policija) tęsė informacinę kampaniją „BĖK. SLĖPKIS. PRANEŠK“, skirtą informuoti žmones apie terorizmo grėsmes ir suteikti praktinių patarimų patekusiems į nelaimę. 

Tarptautinis bendradarbiavimas 

2018 m. liepos 5 d. Lietuva tapo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) nare. VRM aktyviai dalyvavo pasirengimo Lietuvos stojimui į EBPO procese, koordinavo ir užtikrino dalyvavimo EBPO Viešojo valdymo komiteto veikloje, taip pat ir kitų institucijų kuruojamų EBPO komitetų veikloje.

2018 m. birželio 12 d. Jeruzalėje pasirašytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Izraelio Valstybės Vyriausybės susitarimas Dėl bendradarbiavimo viešojo saugumo ir kovos su nusikalstamumu srityse.

2018 m. rugsėjo 25 d. įstatymu ratifikuotas 2017 m. lapkričio 23 d. Vilniuje pasirašytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Latvijos Respublikos Vyriausybės ir Estijos Respublikos Vyriausybės susitarimas „Dėl abipusės pagalbos ir bendradarbiavimo nelaimių prevencijos, pasirengimo ir reagavimo į nelaimes srityje“.

2018 m. spalio 18 d. pasirašytas Lietuvos ir Didžiosios Britanijos bendrasis pareiškimas dėl bendradarbiavimo kovos su prekyba žmonėmis srityje.

2018 m. vykdyti ES programų finansuoti vystomojo bendradarbiavimo projektai Moldovoje, Serbijoje, Turkijoje, Gruzijoje, Kroatijoje, Makedonijoje, Jordanijoje tokiose srityse kaip kova su prekyba žmonėmis, kova su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu, valstybės tarnybos ir teisėsaugos institucijų žmogiškųjų išteklių valdymo stiprinimas. 

VRM aktyviai bendradarbiauja su Rytų Partnerystės šalimis (Gruzija, Ukraina, Moldova, Armėnija, Azerbaidžanu), taip prisidėdama prie vystomojo bendradarbiavimo paramos demokratijai.