BDAR
gdpr

VRM imasi iniciatyvos integruoti Lietuvos institucijų pastangas pagalbos prekybos žmonėmis aukoms srityje

Data

2018 12 27

Įvertinimas
3
PŽ1.jpg

Vidaus reikalų ministerijoje (VRM) vyko apskritojo stalo diskusija, skirta aptarti, kaip Lietuvos atsakingų institucijų, įstaigų, organizacijų pastangas integruoti į Baltijos jūros regiono valstybių prekybos žmonėmis aukų pagalbos mechanizmą.

Diskusijos metu buvo aptartas bendradarbiavimas nustatant prekybos žmonėmis aukas ir jas perduodant pagalbai suteikti, teikiamos paslaugos tokiems asmenims atsižvelgiant į lytį, amžių, pilietybę, bendradarbiavimo stiprinimo su kitų valstybių atitinkamomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis perduodant prekybos žmonėmis aukas, gaunant informaciją apie tokius atvejus ir kt. galimybės ir iššūkiai.

Taip pat buvo kalbama apie Lietuvos atsakingų institucijų, įstaigų, organizacijų pastangų integravimo į Baltijos jūros regiono valstybių prekybos žmonėmis aukų nukreipimo mechanizmą galimybes, analizuotas savivaldos vaidmuo šiame mechanizme.

Patirtimi dalijosi ir pasiūlymus aptarė VRM, Policijos departamento ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM), Užsienio reikalų ministerijos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, taip pat Valstybinės darbo inspekcijos prie SADM, Generalinės prokuratūros, Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybių, Dingusių žmonių šeimų paramos centro ir Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ atstovai.

Ši apskritojo stalo diskusija – 2018–2019 m. Baltijos jūros valstybių tarybos sekretoriato kovos su prekyba žmonėmis grupės įgyvendinamo projekto „Link harmonizuoto kovos su prekyba žmonėmis mechanizmo Baltijos jūros regione“ (HOF-BSR)“ renginys.

Projekto tikslas – sukurti ir paviešinti Baltijos jūros regiono prekybos žmonėmis aukų nustatymo ir individualius poreikius atitinkančios pagalbos tokioms aukoms suteikimo modelį, integruojant atitinkamus nacionalinius Baltijos jūros regiono valstybių mechanizmus. Ši iniciatyva turėtų padėti užtikrinti informuotumą ir sklandų prekybos žmonėmis aukų perdavimą į kilmės valstybę. Projekte dalyvauja visos 11 Baltijos jūros regiono valstybių bei Bulgarija, Rumunija ir Ukraina.

Lietuvoje Projekto veiklų įgyvendinimą koordinuoja Vidaus reikalų ministerija. Projektą finansuoja Švedijos Vyriausybė ir Švedijos institutas.