VRM medicinos centras mini veiklos 30-metį

Data

2020 05 18

Įvertinimas
0
97814046_2660596740876027_6952655503570763776_n.jpg

Gegužės 18 d. Vidaus reikalų ministerijos medicinos centras švenčia veiklos 30-metį. Šis medicinos centras yra vienintelė Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros biudžetinė vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaiga, vykdanti sveikatinimo veiklą.

Tai daugiaprofilinė asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti prevencines medicinos, specializuotosios medicininės ekspertizės, vidaus ligų bendro profilio stacionarines, ambulatorines antrinio lygio gydytojo konsultacijas bei pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas dirbantiems ir buvusiems pareigūnams.

Medicinos centro veiklos tikslas – gerinti ir nuolatos palaikyti vidaus tarnyboje ir kitose statutinėse įstaigose tarnaujančių pareigūnų sveikatos būklę, užtikrinti ambulatorinių ir stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bei medicininės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo ir antirecidyvinio gydymo, prevencinės medicininės ir psichologinės reabilitacijos paslaugų teikimą.

Medicinos centre veikianti Centrinė medicinos ekspertizės komisija – atlieka asmenų, pretenduojančių į statutinę tarnybą, pageidaujančių mokytis statutinėje profesinio mokymo įstaigoje, statutinės profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar kitoje švietimo įstaigoje, vidaus tarnybos sistemos pareigūnų ir buvusių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, grąžinamų į vidaus tarnybą ar siekiančių atkurti vidaus tarnybos sistemos pareigūno statusą, kursantų, pareigūnų, išleidžiamų į pensiją, ir buvusių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pageidauja pasinaudoti Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos medicininės reabilitacijos paslaugomis, specializuotąją medicininę ekspertizę (tinkamumo tarnybai nustatymą).

Medicinos centre suteikiama galimybė pareigūnams gauti sveikatos priežiūros paslaugas, išsaugant jų asmens duomenų konfidencialumą, nes medicinos centro paslaugomis naudojasi įslaptinti liudytojai, kriminalinės žvalgybos pareigūnai ir kiti slapta tarnyba užsiimantys pareigūnai, kurių konfidencialumo užtikrinimas yra labai svarbus.

Atsakingiems Medicinos centro darbuotojams, kurie organizuoja profilaktinius sveikatos patikrinimus įslaptintiems pareigūnams, yra išduoti leidimai, suteikiantys teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. Taip sumažinama rizika paveikti ar kitaip daryti kitų asmenų įtaką pareigūnų veiklai.

Medicinos centras, vienas ir kartu kartu su partneriais (VšĮ Valstybės ir savivaldybės tarnautojų mokymu centru „Dainava“ ir Gardino ligonine, Baltarusija), nuo 2019 m. vykdo tris Europos Sąjungos fondų struktūrinės paramos projektus.

Medicinos centras yra svarbiausia profesinės pareigūnų sveikatos priežiūros sistemos dalis.