>
2022-11-23

VRM organizuoja viešųjų paslaugų teikimą administruojančių subjektų mokymus

Vidaus reikalų ministerija vykdo mokymus Viešųjų paslaugų teikimą administruojančių subjektų atsakomybių ir kompetencijų stiprinimo tema.

Mokymai organizuojami įgyvendinant Europos Sąjungos investicijų lėšomis finansuojamą projektą „Viešojo sektoriaus įstaigų teikiamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo sprendimai“.

Šiais mokymais  siekiama padidinti gebėjimus atpažinti viešąsias paslaugas ir identifikuoti funkcijas, priskirtinas viešųjų paslaugų teikimo administravimui, pateikti aktualią informaciją apie Viešojo administravimo įstatyme nustatytus viešųjų paslaugų administravimo pagrindus ir supažindinti su praktiniais viešųjų paslaugų teikimo ir jų administravimo pavyzdžiais.

Mokymai vyksta lapkričio 23 d. nuotoliniu būdu TEAMS platformoje nuo 8 iki 18 val. Pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatytą Europos Sąjungos struktūrinių lėšų finansuojamų projektų įgyvendinimo tvarką, mokymuose gali dalyvauti įstaigų darbuotojai, kurie darbo užmokestį gauna tik iš valstybės biudžeto lėšų.