BDAR
gdpr

VRM pateikė dar vieną įrankį stiprinti kovą su prekyba žmonėmis

Data

2011 12 09

Įvertinimas
0

Teisėsaugai - platesnės galimybės traukti baudžiamojon atsakomybėn prekiautojus žmonėmis, o jų aukoms - apsauga nuo bausmės. Tokias Baudžiamojo kodekso (BK) pataisas Vidaus reikalų ministerija (VRM) šiandien pateikė svarstyti Vyriausybei. Jei šiems pasiūlymams bus pritarta, Lietuva ne tik užtikrins įstatymų veiksmingumą kovos su prekyba žmonėmis srityje, bet ir sėkmingai užbaigs Europos Tarybos konvencijos dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis, priimtos 2005 m. Varšuvoje (Lenkija), ratifikavimo procesą. Lietuva šią konvenciją pasirašė 2008 m.

„Šiais pakeitimais siekiama ne tik įgyvendinti mūsų šalies įsipareigojimus, bet ir užtikrinti baudžiamojo įstatymo normų veiksmingumą kovos su prekyba žmonėmis srityje. Tai - labai svarbus žingsnis stiprinant kovą su prekyba žmonėmis Lietuvoje„, - teigia vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis.

Vyriausybei pateiktuose BK pakeitimuose išplečiama prekybos žmonėmis sąvoka - tokio pobūdžio nusikaltimu siūloma laikyti bet kokį asmens išnaudojimą, t. y. įvairias seksualinio išnaudojimo formas, priverstinę tarnystę, vergiją, priverstines paslaugas, išnaudojimą priverstinei santuokai, elgetavimui ir pan. Šiuo metu BK nuostatose vartojama prekybos žmonėmis sąvoka buvo susieta tik su išnaudojimu prostitucijai, pornografijai, priverstiniam darbui ir nukentėjusio asmens organų įgijimu. Išplėtus šio nusikaltimo sąvoką atveriamos platesnės galimybės teisėsaugininkams patraukti prekiautojus žmonėmis baudžiamojon atsakomybėn.

VRM taip pat siūlo įtraukti naują BK straipsnį, kuriame būtų numatyta atsakomybė už naudojimąsi asmens priverstiniu darbu ar paslaugomis, žinant, jog auka tai daro dėl jo atžvilgiu naudojamo fizinio smurto, grasinimų ar apgaulės. Už tai numatytas laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki dviejų metų.

Dar viena nauja BK nuostata susijusi su nukentėjusiųjų apsauga: asmenis, kurie buvo išnaudojami prekybos žmonėmis srityje, siūloma atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės. Lygiai tokia pat nuostata galiotų ir asmenims, kurie iki pripažinimo įtariamaisiais savanoriškai pranešė apie neteisėtą veiklą teisėsaugai ir aktyviai bendradarbiavo atskleidžiant šią nusikalstamą veiką. Šiuo metu BK tokių nuostatų nėra.

Be visų minėtų pakeitimų, taip pat siūloma baudžiamojon atsakomybėn traukti ne tik tuos asmenis, kurie siekia įgyti asmens organus, audinį ar ląstelę, bet ir tuos, kurie apie tai žinojo ar siekė, kad jie būtų išimti iš nuketėjusiojo, arba šią nusikalstamą veiką vykdė būdami ir savo įgaliojimus vykdydami valstybės tarnautojai ar viešojo administravimo funkcijas atliekantys asmenys.

Vidaus reikalų ministras R. Palaitis neabejoja, kad šios BK pataisos turės teigiamos įtakos kriminogeninei situacijai, nes prisidės prie prekybos žmonėmis latentiškumo bei išnaudojamų asmenų teikiamų paslaugų paklausos mažėjimo. „Tikiu, kad tai teisėsaugininkams padės sustiprinti prekybos žmonėmis prevenciją ir operatyviau identifikuoti potencialias prekybos žmonėmis aukas„, - teigia jis.

BK pataisas VRM parengė bendradarbiaudama su Teisingumo, Užsienio reikalų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijomis, Europos teisės departamentu prie Teisingumo ministerijos ir kitomis atsakingomis institucijomis.

Visi BK pakeitimai ir papildymai parengti ne tik atsižvelgiant į 2005 m. gegužės 16 d. Europos Tarybos konvencijos dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis nuostatas, tačiau ir įgyvendinant 2011 m balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos. Šios direktyvos tikslas - nustatyti bendrus principus Europos Sąjungos šalims narėms, kaip užkirsti kelią prekybai žmonėmis, suteikti visapusę apsaugą tokių nusikaltimų aukoms, plėsti bendradarbiavimo tinklą ir nustatyti griežtus bausmių lygius.

Lietuva laikoma viena labiausiai pažengusių valstybių kovos su prekyba žmonėmis srityje - tai jau kelerius metus akcentuojama Jungtinių Amerikos Valstijų valstybės departamento rengiamoje kasmetinėje ataskaitoje. Lietuvos atstovai nuolat kviečiami dalyvauti įvairiose tarptautinėse darbo grupėse kovai su prekyba žmonėmis, yra parengę Europos policijos kolegijos (CEPOL) prekybos žmonėmis mokymo programą, nuolat skaito pranešimus šia tema įvairiuose renginiuose ir kt.