2023-11-16

VRM: priėmus Vidaus tarnybos statuto pakeitimus, atlygis nemažės nei vienam pareigūnui

Vidaus reikalų ministerija parengė skaičiuoklę, kurioje statutiniai pareigūnai gali pasitikrinti atlyginimo dydį, priėmus naują Vidaus tarnybos statutą. Skaičiuoklė paneigia mitus, kad į pareiginę algą inkorporavus priedą už laipsnį ir pakeitus apmokėjimo už stažą tvarką, pareigūnams algos esą sumažės.

Kaip pabrėžia vidaus reikalų viceministras Vitalijus Dmitrijevas, skaičiuoklėje atsispindi tik dalis numatomo pokyčio – iš kitų metų biudžete numatytų 37 mln. eurų statutinių pareigūnų darbo užmokesčio didinimui, skaičiuoklėje atsispindi tik dalis jų – 11,7 mln. eurų Vidaus tarnybos statuto pakeitimams.

„Skaičiuoklė buvo sukurta kaip įrankis, parodantis, kad pagal naują Statuto projektą atlyginimas nei vienam pareigūnui nesumažės. Antrame etape, kaip ir sutarta su profsąjungomis, mes sudėliosime darbo užmokesčio politikas, pagal kurias pareigūnų atlyginimams bus paskirstyta dar 24 mln. eurų, numatytų kitų metų biudžete“,  – teigia V. Dmitrijevas.

Skaičiuoklė parodo, kad didžiausią pokytį pajus žemiausios ir vidurinės grandies pareigūnai. Statuto projekte numatytas minimalių pareiginių algų koeficientų padidinimas, dėl to faktiškai pareiginė alga padidės 5711 pareigūnų, kurių pareiginė alga nesieks projekte nustatytos minimalios pareiginės algos. VRM įstaigose pareiginė alga padidės 2859 pareigūnams iš 15054 (19 proc.).

Skaičiuokle apskaičiuojant pareigūno darbo užmokestį, neskaičiuojamos priemokos, mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą ir budėjimą.