>
2022-08-31

VRM pristatė valstybės tarnybos pertvarkos planus darbuotojams

Vidaus reikalų ministerijos darbuotojams pristatyta viešojo sektoriaus įstaigų tinklo ir valstybės tarnybos tobulinimo pertvarka. Apie šios reformos svarbą ir planuojamus pokyčius valstybės tarnyboje kalbėjo ministerijos kanclerė Jovita Petkuvienė, viceministrė Sigita Ščajevienė, o išsamią valstybės tarnybos analizę ir pertvarkos gaires pristatė Jūra Ivonaitytė, ministerijos vyriausioji patarėja.

Viešojo sektoriaus kokybinė transformacija yra šios Vyriausybės prioritetas, kurį įgyvendina Vidaus reikalų ministerija. Lygiagrečiai vykdomi trys projektai – funkcijų peržiūra ir institucijų tinklo optimizavimas, administracinių ir viešųjų paslaugų peržiūra bei valstybės tarnybos pertvarka.

„Valstybės tarnybos pertvarka yra orientuota į kokybinį pokytį. Mūsų tikslas – stiprūs ir įgalinti vadovai, kompetentingi ir į rezultatus orientuoti darbuotojai, nuolatinis ir nuoseklus veiklos efektyvumo matavimas ir vertinimas, ir, atitinkamai, efektyvesnė įstaigų veikla ir geresnės kokybės paslaugos visuomenei“, – teigia pristatyme dalyvavusi viceministrė Sigita Ščajevienė.

Valstybės tarnybos pertvarka siekiama tobulinti valstybės tarnybą sustiprinant vadovavimo ir lyderystės gebėjimus, didinant valstybės tarnybos profesionalumą, lankstumą ir efektyvumą, modernizuojant žmogiškųjų išteklių valdymą, diegiant inovacijas ir valstybės tarnybą priartinant prie darbo santykių, darbo užmokestį susiejant su darbuotojų kompetencijomis, gebėjimais ir veiklos rezultatais.

Vykdant pertvarką planuojama įsteigti viešojo valdymo agentūrą, kuri atliks viešojo sektoriaus įstaigų, kokybės vadybos priemonių taikymo bei administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo stebėseną ir analizę. Ji veiks kaip stiprus analitinis centras, valdantis didelės apimties duomenis apie viešojo sektoriaus įstaigų tinklą, funkcijas, procesus