2022-08-17

VRM reprezentacinis pučiamųjų orkestras perduodamas Policijos departamentui

Vyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministerijos siūlymui reorganizuoti reprezentacinį pučiamųjų orkestrą, grąžinant jį Policijos departamentui. Ministerija tęsia biudžetinių įstaigų skaičiaus optimizavimą, siekiant racionalaus bei efektyvaus finansinių ir materialinių išteklių panaudojimo. Planuojama, kad pučiamųjų orkestro sudėtis ir kolektyvo narių skaičius nesikeis.

„Pertvarka, kurios metu ministerija atsisako jai nebūdingų funkcijų, ir toliau nuosekliai įgyvendinama. Tad nuo 2023 m. sausio 1 d. reprezentacinių pučiamųjų orkestras grįš Policijos departamento žinion, iš kur istoriškai ir yra kildinamas“, – teigia vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Pernai ministrės A. Bilotaitės sudaryta darbo grupė įvertino ministerijai pavaldžių įstaigų vykdomą veiklą ir funkcijas. Atsižvelgiant į pateiktas išvadas, nuspręsta atsisakyti penkių įstaigų, kurios atlieka ministerijai nebūdingas funkcijas arba vidaus reikalų sistemai teikia mažą dalį paslaugų. VRM atsisakė savininko teisių į valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centrą „Dainava“, poilsio ir reabilitacijos centrą „Pušynas“, Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmus, Bendrystės ir socialinių inovacijų centrą bei Reprezentacinį pučiamųjų orkestrą.

Reprezentacinis pučiamųjų orkestras veiklos istoriją skaičiuoja nuo 1935 metų, kada Kaune Policijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos buvo įkurtas profesionalus pučiamųjų instrumentų orkestras. Orkestras išgyveno dvi okupacijas, jis gyvavo iki 1944 m. birželio mėn., kada į Lietuvą grįžo sovietų kariuomenė ir valdžia.