BDAR
gdpr

Vyriausybė pritarė BPC modernizavimui

Data

2018 03 14

Įvertinimas
1
gaisro-vieta-584e7772ab279.jpg

Vyriausybė po pasitarimo pritarė Vidaus reikalų ministerijos parengtam ir suderintam Bendrojo pagalbos centro (BPC) modernizavimo planui – 2020 metais liks tik vienas pagalbos numeris. 

Pagal numatytą ir etapais vykdomą planą planuojama modernizuoti BPC įrangą, sukurti aiškius tarnybų bendradarbiavimo algoritmus. Taip pat numatoma, kad skubią pagalbą bus galima iškviesti vienu numeriu – 112. Dabar veikiantį atskirą greitosios pagalbos iškvietimo numerį pakeistų medicinos konsultacijų linija. 

„Siekiama, kad gyventojams gerėtų teikiama paslauga, atsirastu bendras aptarnavimo standartas, trumpėtų laikas, per kurį suteikiama pagalba. Taip pat norime pasiekti, kad specialistai nebegaištų laiko konsultuodami žmones, jei jiems nereikia skubios pagalbos, nes dėl to užstringa skambučiai žmonių, kuriuos išties ištiko rimta bėda. Sutarėme su Sveikatos apsaugos ministerija, kad turi atsirasti atskira linija, kuria būtų teikiamos medicininės konsultacijos. Panaši konsultacijų linija ypač pasiteisino policijoje“, – aiškina vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas. 

Siekiant efektyvesnio, kokybiškesnio ir ekonomiškesnio BPC ir pagalbos tarnybų bendradarbiavimo  bus peržiūrėtas ir naujai nustatytas BPC ir visų pagalbos tarnybų operatyvios sąveikos mechanizmas, sąlygos bei bendradarbiavimo ypatumai, priimant pranešimus apie pagalbos poreikį, juos perduodant pagalbos tarnybų pajėgoms ir vykdant jų valdymą. Informacijos perdavimas iš BPC į tarnybas sutrumpėtų apie 20-60 sekundžių.

Sudarius aiškų algoritmą, prie sistemos atsiras galimybė jungtis ir kitoms tarnyboms – Valstybės sienos apsaugos tarnybai, savivaldybių viešosios tvarkos skyriams. 

Optimizavus dabar tarnybų naudojamas skirtingas IT sistemas, pasirinkus vieningą modelį, sumažės  aptarnavimo ir reikalingo nuolatinio atnaujinimo kaštai. 

Taip pat numatoma didinti BPC operatorių darbo užmokesčio fondą, į dispečerines pritraukti dirbti didelę patirtį turinčius į ankstyvą pensiją išėjusius pareigūnus.

Projekto laiko juosta: 

1

Lietuvos Respublikos bendrojo pagalbos centro įstatymo pakeitimas

Parengtas įstatymo pakeitimo projektas. Suderinta su ministerijomis ir pateikta LRV.

2018-10-01

2

GMP trumpųjų numerių 03, 033, 103 administravimo funkcijų perdavimas BPC

Parengtas ir su ministerijomis suderintas bei pateiktas Vyriausybei sprendimas dėl GMP trumpųjų numerių 03, 033, 103 administravimo funkcijų perdavimo BPC ir senų trumpųjų telefono numerių panaikinimo terminų nustatymo.

 

Pagal SAM ir VRM suderintą grafiką skambučių GMP trumpaisiais numeriais 03, 033, 103 srautai nukreipiami į BPC iki 2020-12-01.

SAM parengia ir patvirtina GMP kvietimų priėmimo, gautos informacijos apdorojimo ir pagalbos teikimo telefonu iki GMP atvykstant į įvykio vietą algoritmą. SAM ir VRM nustato BPC ir GMP kompetencijos ir atsakomybės ribas.

Koreguojama esama BPC ir GMP įstaigų tarpusavio operatyvios sąveikos bendradarbiavimo sutartis.

2020-12-01

 

3

GMP dispečerinių skaičiaus optimizavimas

GMP dispečerinių skaičiaus sumažinimas nuo 8 iki 5, t. y. Utenos, Marijampolės, Alytaus GMP dispečerinių funkcijos perduodamos GMP dispečerinėms Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Suderinamos aptarnavimo teritorijos su BPC. Atliktas laikinas Utenos, Marijampolės, Panevėžio apskričių GMP įstaigų naudojamo radijo ryšio TETRA tinklo sujungimas su kitų GMP įstaigų naudojamu skaitmeniniu radijo ryšio tinklu.

2018-07-01

4

Naujo medicininės konsultacijos numerio įsteigimas

SAM priima atitinkamus sprendimus dėl bendro konsultacinio medicinos klausimams skirto numerio (pvz., 116117 ar 033, 133) įvedimo, sprendžia organizacinius, techninius klausimus. Įpareigoja GMP dispečerines vykdyti medicinines konsultacijas telefonu. SAM reglamentuoja medicinines konsultacijas telefonu.

2019-06-01

5

Visuomenės informavimas apie numatomus pokyčius

Atliekami viešieji pirkimai dėl socialinių prevencinių vaizdo ir garso klipų sukūrimo, siekiant visuomenę informuoti apie numerio 112 paskirtį ir trumpųjų telefono numerių panaikinimo terminus.

2019-06-01–2020-12-31

6

BPC padalinių  patalpos pritaikymas pasikeitusiems poreikiams

Šiuo metu BPC Klaipėdos skyriaus esamos nuomojamos patalpos keičiamos į kitas, reikalavimus atitinkančias patalpas – nuomojamos kitos arba ieškoma kitų priimtinų variantų.

Atliekamas BPC Vilniaus ir Alytaus skyrių patalpų remontas – skambučių salės atskyrimas nuo PGP valdymo zonos, operatorių mokymų klasės suformavimas, akustikos ir termoizoliacijos problemų šalinimas, triukšmo slopinimo sistemos įrengimas, fizinės saugos problemų šalinimas (tvoros aukštinimas).

2019-02-01–2020-06-01

7

BPC operatorių profesinių gebėjimų stiprinimas

Parengti ir patvirtinti naują BPC operatoriaus profesinio mokymo programą (numatant medicininės kompetencijos žinių stiprinimą). Priimti ir apmokyti naujus BPC operatorius pagal BPC operatoriaus mokymo programą, su samdomų lektorių pagalba apmokyti esamus BPC operatorius paramediko kompetencijos klausimais, vykdyti kitus periodinius mokymus ir konsultacijas.

2019-02-01–2020-10-01

8

BPC operatorių kaitos sumažinimas

Numatomas ir skiriamas papildomas finansavimas BPC operatorių darbo užmokesčiui didinti ir sukurti motyvavimo sistemą, atsižvelgiant į atliekamo darbo krūvį ir kokybę. Vykdomas metinis ir neeilinis operatorių veiklos vertinimas. Didinami pareiginės algos koeficientai, mokami priedai už viršytą darbo krūvį ir veiklos rezultatus.

2019, 2020

9

GMP įstaigų pasirengimas dirbti VRM telekomunikaciniame tinkle

Surinkti detalūs duomenys iš GMP, SAM, AM apie naudojamo radijo ryšio galimybes ir poreikius, duomenys išanalizuoti, susisteminti. Parengtos ir suderintos techninės specifikacijos dėl radijo ryšio įrangos įsigijimo GMP ir AM poreikiams. Atliktos viešojo pirkimo procedūros. Įsigyta įranga įdiegta GMP dispečerinėse ir mobiliose brigadose. GMP įstaigos prijungtos prie Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo pagalbos iškvietimo informacijai perduoti.

2020-10-01

10

Naujos BPCIS įdiegimas

Surinkti detalūs duomenys iš PD, GMPA, SAM apie naudojamų IS funkcijas, duomenys išanalizuoti, susisteminti. Bendra BPC, PD, GMP, PAGD atstovų grupė išvyksta į užsienio šalis susipažinti su pažangiausių pagalbos centrų naudojamomis IS. Parengtas ir suderintas techninės specifikacijos projektas su GMPA, SAM, PD, PAGD, IRD, Informacinės visuomenės plėtros komitetu. Atliktos viešojo pirkimo procedūros. Įdiegta (įsigyjant arba nuomojant) ir ištestuota nauja BPCIS.

2020-10-01

11

Patvirtinta baigiamoji ataskaita

Baigiamoji ataskaita patvirtinta projekto savininko ir strateginių projektų portfelio komisijoje.

2020-11-01