Vyriausybė pritarė migracijos funkcijų pertvarkai

Data

2018 03 21

Įvertinimas
5
2018 03 21_Migracijos f-jų pertvarka.jpg

Vyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministerijos pateiktam migracijos funkcijų pertvarkos projektui, kuriuo siūloma konsoliduoti migracijos funkcijas, o žemo lygio sprendimai, numatoma, turės būti priimami greičiau ir efektyviau.

Migracijos funkcijos būtų įgyvendinamos trimis hierarchiniais lygiais: būtų sukurta Migracijos komisija, sudaryta iš kelių ministrų ir vadovaujama vidaus reikalų ministro, kuri brėžtų migracijos gaires; Vidaus reikalų ministerijoje būtų suformuota stipri Migracijos reikalų grupė, kuri formuotų migracijos politiką; konsolidavus trijų institucijų (Policijos departamento, Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir Migracijos departamento) resursus ir funkcijas būtų sukurta šiuolaikiška, efektyvi ir patikima už migraciją atsakinga įstaiga, atskaitinga Vidaus reikalų ministerijai. 

Išskaidytos funkcijos lemia prastą tarpusavio tarnybų komunikavimą, resursų (tiek žmogiškųjų, tiek materialiųjų) neracionalų panaudojimą.

Pagal siūlomą modelį Migracijos tarnyba turėtų teritorinius padalinius, kuriuose būtų priimami daugelis šiuo metu Migracijos departamente sutelktų sprendimų. Taip būtų išvengta eilių.