>
2022-10-26

Vyriausybė pritarė patikslintam Valstybės tarnybos įstatymo projektui

Vyriausybė pritarė patikslintam Valstybės tarnybos įstatymo (VTĮ) ir su juo susijusių įstatymų projektų paketui. Vidaus reikalų ministerija atsižvelgė į Seimo Teisės departamento pastabą ir Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą, kad VTĮ ir susijusiuose įstatymuose nenustatytos valstybės tarnautojų darbo užmokesčio ir priemokų „lubos“, dėl ko toks teisinis reguliavimas galimai prieštarauja Konstitucijai.

Patikslintame VTĮ projekte siūloma nustatyti, kad valstybės tarnautojo pareiginės algos maksimalus koeficientas negali viršyti įstaigos vadovo pareiginės algos maksimalaus koeficiento dydžio, taip pat, jog valstybės tarnautojui skiriamų priemokų suma negali viršyti 80 proc. pareiginės algos.

„Grįžome su patikslintu Valstybė tarnybos įstatymo projektu. Pastabos dėl galimos neatitikties konstitucinei doktrinai atlieptos įvedant atlygio ir priemokų lubas. Neatsitraukiame, esame pasiryžę laikytis užsibrėžtų Valstybės tarnybos pertvarkos strateginių tikslų ir įgyvendinti būtinus pokyčius“, – teigia vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Ministrė pabrėžia, jog Vidaus reikalų ministerijos pateiktuose siūlymuose numatytos priemonės įsisenėjusių problemų sprendimui ir valstybės tarnybos efektyvumo didinimui. Tobulinti valstybės tarnybą numatoma penkiomis kryptimis: sustiprinti vadovų korpusą, ugdyti reikiamus valstybės tarnautojų gebėjimus, valstybės tarnautojų veiklą orientuoti į rezultatus, sukurti naują darbo užmokesčio apmokėjimo sistemą ir įkurti Viešojo valdymo agentūrą.

Artimiausiu metu Valstybės tarnybos įstatymų ir su juo susijusių įstatymų projektų paketas bus teikiamas svarstyti Seimui.