BDAR
gdpr

Vyriausybė pritarė užsieniečio elektroninio rezidento statuso įteisinimui

Data

2019 04 30

Įvertinimas
0
Darbas kompiuteriu1_FOTO.jpg

Vyriausybės posėdyje pritarta Vidaus reikalų ministerijos parengtam įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimo ir papildymo projektui, kuriuo siekiama užsieniečiams sudaryti galimybę įgyti elektroninio rezidento (toliau – e. rezidento) statusą. Šis statusas užsieniečiams leistų pradėti naudotis Lietuvoje nuotoliniu būdu teikiamomis administracinėmis, viešosiomis ir komercinėmis paslaugomis.

Pasak vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno, e. rezidento statuso įteisinimas prisidėtų prie palankesnės aplinkos verslui kurti Lietuvoje ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų plėtros.

„Matydami, kaip šiuolaikiniame pasaulyje sparčiai vystosi elektroninės paslaugos, turime žengti koja kojon su technologinėmis naujovėmis. E. rezidento statuso įtvirtinimas teisinėje bazėje leistų keistis duomenimis greičiau ir patogiau, žinoma, nepamirštant ir saugumo kriterijaus.  Tai prisidės ir prie patogesnio paslaugų nuotoliniu būdu teikimo didinimo“, – sako ministras E. Misiūnas.

Užsieniečio prašymas įgyti e. rezidento statusą būtų teikiamas Migracijos departamentui – per išorės paslaugų teikėją arba tiesiogiai departamente. Prašymo pateikimas per išorės paslaugų teikėją būtų iš esmės toks pats, kaip ir vizų išdavimo atveju, nes toks mechanizmas yra pasiteisinęs ir sėkmingai veikiantis. Siekiant paslaugos patrauklumo, siūloma, kad e. rezidento statuso suteikimo procedūra būtų paprasta ir greita.

Įstatymo pakeitimais taip pat siūloma nustatyti vieningą užsieniečių registravimo mechanizmą – visi užsieniečiai, turintys interesų ar prievolių Lietuvoje, būtų registruojami Užsieniečių registre. Užsieniečiams šiame registre būtų suteikiamas unikalus užsieniečio tapatumo kodas.

Pagal dabartinį teisinį reguliavimą dalis užsieniečių, nesančių Užsieniečių registro objektais, bet Lietuvoje besinaudojančių paslaugomis, yra atskirai registruojami kituose registruose ar informacinėse sistemose.

Užtikrinus užsieniečių, kurių duomenys tvarkomi Lietuvos registruose ir informacinėse sistemose, tapatumo nustatymą ir patvirtinimą būtų išvengta duomenų dubliavimo, netikslių ar klaidingų duomenų tvarkymo, būtų mažinama administracinė našta institucijoms, tvarkančioms užsieniečių duomenis.

Siekiant tinkamai pasirengti įstatymo įgyvendinimui, naujo įstatymo įsigaliojimas numatomas 2021 m. sausio 1 d. Vyriausybės priimtiems įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimams dar turės pritarti Seimas.