BDAR
gdpr

Vyriausybė pritarė VRM siūlymams dėl užsieniečių imigracijos

Data

2013 12 18

Įvertinimas
0
Vyriausybė pritarė VRM siūlymams dėl užsieniečių imigracijos
Vyriausybė pritarė VRM siūlymams dėl užsieniečių imigracijos

Gruodžio 11 d. Vyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministerijos pasiūlytiems teisės aktų pakeitimams, kurių tikslas užkirsti kelią piktnaudžiaujantiems Užsieniečių teisinės padėties įstatymo spragomis ir kartu palengvinti atvykimą į šalį asmenims, kurie investuoja Lietuvoje ir kuria pridėtinę vertę.

[end_header]

„Šiuo metu trečiųjų šalių piliečių ketinimas užsiimti teisėta veikla Lietuvoje yra pagrindas išduoti leidimą laikinai gyventi. Kartu šis leidimas suteikia galimybę judėti po visą Šengeno erdvę. Mūsų žiniomis, daugėja piktnaudžiavimo atvejų“, – teigia vidaus reikalų ministras Dailis Alfonsas Barakauskas.

Siekdami įgyti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje ir judėti Šengeno erdvėje užsieniečiai iš Pakistano, Nigerijos, Indijos, Libano, Sirijos ir kitų šalių steigia fiktyvias įmones, dažnai patalpose, kurios nepritaikytos ūkinei veiklai (garažai, sandėliukai, nebaigti statyti namai ir pan.). Yra nustatyta atvejų, kuomet vienoje patalpoje buvo įsteigtos 922 ar net 1038 įmonės.

„Atsižvelgdami į susiklosčiusią padėtį pasiūlėme griežtinti leidimo laikinai gyventi išdavimo teisėtos veiklos pagrindu reikalavimus ir nustatyti, kad šis leidimas gali būti išduodamas, jeigu užsienietis jau ne mažiau kaip 6 mėnesius užsiima ir ketina toliau užsiimti ūkine veikla Lietuvoje, jo įsteigta ar įsigyta Lietuvoje įmonė atitinka nustatomus reikalavimus dėl įmonės kapitalo (turto) vertės dydžio, užsieniečio investuotų lėšų bei įsteigtų darbo vietų“, – sako ministras D. A. Barakauskas. – „Leidimai laikinai gyventi nebebus išduodami užsieniečiams, kurie įsigiję arba įsteigę įmonę Lietuvoje, nevykdo veiklos, neinvestuoja, taip pat jeigu įmonėje nėra atlyginimus gaunančių darbuotojų“.

Įstatymų pakeitimais taip pat siekiama įtvirtinti fiktyvios įmonės bei tinkamos gyvenamosios patalpos sąvokas. Gyvenamoji patalpa, kurioje užsienietis deklaruoja gyvenamąją vietą, turi atitikti statybos, higienos ir priešgaisrinės saugos reikalavimus bei tenkančio vienam pilnamečiui asmeniui ploto reikalavimą (14 kv. metrų), taikant išimtis šeimos susijungimo atveju (7 kv. m). Atvykstantiems mokytis ar studijuoti ploto reikalavimai nebūtų taikomi.

Palankesnes atvykimo sąlygas siūloma nustatyti aukštos kvalifikacijos darbuotojams, studentams, dėstytojams, mokslininkams-tyrėjams.

Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimais siūloma nustatyti administracinę atsakomybę darbdaviui, švietimo įstaigos ir mokslo ir studijų institucijos vadovui, jeigu jie nepraneša atitinkamai institucijai, kai užsienietis nutraukia studijas, darbinius santykius, taip pat sugriežtinti sankcijas už melagingų duomenų pateikimą kvietimams užsieniečiams atvykti patvirtinti arba pagalbą kitu neteisėtu būdu užsieniečiui gauti dokumentą, patvirtinantį teisę būti ar gyventi Lietuvos Respublikoje. Be kita ko, siūloma nepratęsti leidimo laikinai gyventi Lietuvoje tiems užsieniečiams, kurie nemoka mokesčių ir baudų.

Vyriausybė taip pat priėmė nutarimą, kuriuo nuo vasario 1 d. užsieniečiams sudaroma galimybė leidimo gyventi išdavimo, pakeitimo paslaugą gauti skubos tvarka, sumokėjus didesnę valstybės rinkliavą.