Vyriausybės posėdyje - klausimas dėl savivaldybių darbo nuotoliniu būdu

Data

2020 03 25

Įvertinimas
0
helloquence-5fNmWej4tAA-unsplash.jpg

Šiuo metu Vietos savivaldos įstatymas nenumato galimybės savivaldybių tarybų posėdžius rengti nuotoliniu būdu, išskyrus posėdžius klausimams dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino spręsti.

Įvertinus tai, kad net ir esant ekstremaliai situacijai savivaldybių tarybos privalo užtikrinti nenutrūkstamą paslaugų teikimą gyventojams ir vykdyti įsipareigojimus bendruomenei, parengtas įstatymo projektas, kuriuo siūloma įtvirtinti, kad, jei savivaldybės tarybos nariai neturi objektyvių galimybių į posėdį susirinkti fiziškai, savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiai visais savivaldybei svarbiais klausimais gali būti organizuojami nuotoliniu būdu realiu laiku elektroninėmis ryšio priemonėmis. Priimant sprendimus turi būti užtikrintas tarybos nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas. 

Pažymėtina, kad ir nuotoliniu būdu vykstant savivaldybės tarybos posėdžiams, turi būti užtikrinama gyventojų teisė būti informuotiems apie savivaldybės sprendimus ir galimybė pareikšti nuomonę rūpimais klausimais.  

Siekiant užtikrinti savivaldybės veiklos viešumą, ypatingai nepaprastosios padėties, ekstremalios situacijos ar karantino metu, įstatymo projekte siūloma nustatyti pareigą visoms  savivaldybėms tarybos posėdžius transliuoti savivaldybės interneto svetainėje.
Norint užtikrinti operatyvų neatidėliotinų sprendimų priėmimą, siūloma įstatymo nustatytais atvejais suteikti teisę savivaldybės merui nuspręsti, kad savivaldybės tarybos ir komitetų posėdžiai gali būti organizuojami trumpesniais, nei šiame įstatyme nustatytais terminais. Tačiau net ir organizuojant posėdžius skubos tvarka, terminai negali būti trumpesni kaip 24 valandos. 

„Visi turime prisitaikyti prie naujos situacijos ir dirbti nuotoliniu būdu, ne išimtis ir savivalda, todėl teikiamos pataisos sudarys sąlygas, kad visi vietos bendruomenei svarbūs sprendimai būtų priimami laiku“, – teigia vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė.