BDAR
gdpr

Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių verslumo skatinimo strategijos – per žingsnį iki finansavimo

Data

2016 05 16

Įvertinimas
0

Jungtinis vietos plėtros strategijų atrankos komitetas (Komitetas) atrinko ir pasiūlė finansuoti pirmąsias didžiųjų miestų vietos plėtros strategijas, skirtas skatinti verslumą per bendruomenių, vietos verslo ir savivaldos inicijuotas veiklas. 

Komitetas, atsižvelgęs į Regioninės politikos departamento pateiktą vertinimo ataskaitą, pasiūlė vidaus reikalų ministrui Tomui Žilinskui finansuoti Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių vietos veiklos grupių parengtas strategijas. Sprendimą dėl finansavimo ministras priims, kai minėtos vietos veiklos grupės patikslins strategijas pagal Komiteto pateiktas privalomas įgyvendinti rekomendacijas. 

Numatoma finansuoti veiklas, kurias įgyvendinus būtų pasiekta šių tikslų: sąlygos pradedantiems savo verslą taps palankios; daugiau gyventojų pradės savo verslą; darbingi, bet rinkoje neaktyvūs žmonės, pradės dirbti ir/ arba įsitrauks į savanorystės programas ir spręs bendruomenės problemas.

Klaipėdos vietos plėtros strategijai finansuoti numatomos lėšos – 1 381 210 eurų, Kauno miesto Aleksoto vietos plėtros strategijai – 1 016 250 eurų, Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijai – 817 328 eurai, Šiaulių vietos plėtros strategijai – 956 730 eurų.

Į siūlomų finansuoti didžiųjų miestų vietos plėtros strategijų sąrašą nebuvo įtrauktos Panevėžio ir Vilniaus strategijos, – jų rengėjams pateiktos pastabos strategijų tobulinimui.

2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijų panaudojimo ir sanglaudos politikos įgyvendinime Bendruomenės inicijuota vietos plėtra (BIVP) yra naujovė. Jos išskirtinumas yra tas, jog pačios bendruomenės kartu su vietos valdžia ir verslo atstovais gali nuspręsti, kokius projektus tikslinga rengti ir įgyvendinti. 

Miestų vietos plėtros strategijoms parengti, administruoti ir įgyvendinti pagal Vidaus reikalų ministerijos administruojamas priemones numatyti skirta per 15 mln. eurų Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų.

57-iuose Lietuvos miestuose susikūrusios vietos veiklos grupės parengė ir vertinimui bei atrankai pateikė 59-ias vietos plėtros strategijas, 7-ias iš jų pateikė didieji miestai (Vilnius ir Kaunas pateikė po dvi).