BDAR
gdpr

Gyventojų apklausos

Lietuvos gyventojų požiūris į teisėsaugos institucijas ir viešojo saugumo būklės vertinimas

Vidaus reikalų ministerijos ir Policijos departamento prie VRM iniciatyva, reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą 2020 m. rugpjūčio–spalio mėn. atliko „Baltijos tyrimai“, jos metu visose Lietuvos savivaldybėse individualių interviu būdu apklausti 3223 gyventojai. Buvo siekiama išsiaiškinti, kaip Lietuvos gyventojai vertina viešojo saugumo būklę šalyje, kaip suvokia saugumo jausmą, kokia yra patirtis tapus nusikaltimo auka, koks jų požiūris į teisėsaugos institucijas. Taip pat buvo siekiama išsiaiškinti, kaip keitėsi gyventojų požiūris į viešąją saugumą per pastarąjį dešimtmetį. Tyrimo rezultatus pristatė VRM Projektų ir kokybės valdymo grupės patarėja dr. Eglė Vileikienė.

2021 m. tyrimo rezultatai
2020 m. tyrimo rezultatai
2019 m. tyrimo rezultatai
2018 m. tyrimo rezultatai 
2017 m. tyrimo rezultatai 

2016 m. Tyrimo rezultatai

2015 m. tyrimo rezultatai Pranešimas  „Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir viešojo saugumo būklės vertinimas“ (2015 m.)

Teisėsauga ir teismai visuomenės ir pareigūnų akimis

2015 m. kovo 5 d. Vidaus reikalų ministerijos ir Nacionalinės teismų administracijos organizuotoje apskritojo stalo diskusijoje „Teisėsauga ir teismai visuomenės ir pareigūnų akimis", VRM Viešojo saugumo politikos departamento vyriausioji specialistė dr. Eglė Vileikienė pristatė gyventojų ir pareigūnų (policijos pareigūnų, ugniagesių gelbėtojų, pasieniečių, prokurorų ir teisėjų) apklausų rezultatus. 

Pranešimas  „Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir teismus“   

Lietuvos gyventojų požiūris į teisėsaugos institucijas ir teismus bei viešojo saugumo situacijos suvokimas  

2014 m. vasario 25 d. Vidaus reikalų ministerijos ir Nacionalinės teismų administracijos organizuotame seminare „Teisėsaugos institucijų ir teismų veiklos vertinimas. Visuomenės nuomonė ir lūkesčiai“, VRM Viešojo saugumo politikos departamento vyriausioji specialistė dr. Eglė Vileikienė skaitė pranešimą „Lietuvos gyventojų požiūris į teisėsaugos institucijas ir teismus bei viešojo saugumo situacijos suvokimas“.  

Pranešimas 
 
Lietuvos gyventojų požiūris į policiją ir viešojo saugumo būklės vertinimas 

Vidaus reikalų ministerijos ir Policijos departamento prie VRM iniciatyva, reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą 2013 m. rugpjūčio 7 – spalio 16 d. atliko „Socialinės informacijos centras“, jos metu visose Lietuvos savivaldybėse individualių interviu būdu apklausti 3036 gyventojai. Buvo siekiama išsiaiškinti, kaip Lietuvos gyventojai vertina viešojo saugumo būklę šalyje, kaip suvokia saugumo jausmą, kokia yra patirtis tapus nusikaltimo auka, koks jų požiūris į teisėsaugos institucijas. Taip pat buvo siekiama išsiaiškinti, kaip keitėsi gyventojų požiūris į viešąją saugumą per pastarąjį dešimtmetį.

2014 m. sausio 9 d. Policijos departamente prie VRM įvyko šio tyrimo pristatymas, kuriame dalyvavo vidaus reikalų ministras Dailis Alfonsas Barakauskas, Policijos generalinis komisaras  Saulius Skvernelis, tyrimo rezultatus pristatė VRM Viešojo saugumo politikos departamento Kriminalinių procesų kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė dr. Eglė Vileikienė.

Tyrimo rezultatai 
 
Policija visuomenės ir pareigūno akimis: kokios policijos reikia valstybei ir piliečiui?

2013 m. gugužės 9 d. Mykolo Riomerio universitete vykusiame Lietuvos policijos bendruomenės forume „Investicija į policiją – saugus žmogus, sumanus valdymas, darni visuomenė“ VRM Viešojo saugumo politikos departamento vyriausioji specialistė dr. Eglė Vileikienė skaitė pranešimą „Policija visuomenės ir pareigūno akimis: kokios policijos reikia valstybei ir piliečiui?“

Pranešimas 
 
Lietuvos gyventojų požiūris į policiją, saugumo jausmo suvokimas ir viešojo saugumo būklės vertinimas 

VRM ir Policijos departamento prie VRM užsakymu, reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą 2011 m. rugsėjo 13 – lapkričio 4 d. atliko „Spinter tyrimai“, jos metu visose Lietuvos savivaldybėse individualių interviu būdu apklausti 3002 gyventojai. Buvo siekiama išsiaiškinti, kaip Lietuvos gyventojai vertina viešojo saugumo būklę šalyje, kaip suvokia saugumo jausmą, kokia yra patirtis tapus nusikaltimo auka, koks jų požiūris į teisėsaugos institucijas. Taip pat buvo siekiama išsiaiškinti, kaip keitėsi gyventojų požiūris į viešąją saugumą per pastarąjį dešimtmetį.

2012 m. vasario 23 d. Vidaus reikalų ministerijoje įvyko šio tyrimo pristatymas, kuriame dalyvavo vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis, Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Algirdas Stončaitis, tyrimo rezultatus pristatė VRM Viešojo saugumo politikos departamento Kriminalinių procesų kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė dr. Eglė Vileikienė.

Tyrimo rezultatai 

Sociologinis tyrimas „Visuomenės saugumo jausmo ir teisėsaugos institucijų veiklos vertinimas“, 2010 m. 

Sociologinis tyrimas apie Lietuvos gyventojų požiūrį į viešojo saugumo įstaigų darbą, saugumo jausmą bei nusikaltimų kontrolę ir prevenciją atliktas 2010 m. rugsėjo 25 d. – spalio 4 d. Tyrimo rezultatai pristatyti 2010 m. vasario 2 d. tarpžinybinės komisijos Nacionalinės nusikaltimų kontrolės ir prevencijos programai įgyvendinti posėdyje.

Tyrimo tikslai: išsiaiškinti, kaip Lietuvos gyventojai vertina viešojo saugumo įstaigų darbą ir saugumo jausmą; nustatyti, kaip kito Lietuvos gyventojų požiūris į viešąjį saugumą ir jį užtikrinančias įstaigas; palyginti Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos šalių gyventojų požiūrį į socialines problemas.

Sociologinis tyrimas „Visuomenės saugumo jausmo ir teisėsaugos institucijų veiklos vertinimas“, 2010 m.

Sociologinis tyrimas „Visuomenės saugumo jausmo ir teisėsaugos institucijų veiklos vertinimas“, 2009 m. 

Sociologinis tyrimas apie Lietuvos gyventojų požiūrį į viešojo saugumo įstaigų darbą, saugumo jausmą bei nusikaltimų kontrolę ir prevenciją atliktas 2009 m. spalio 2–12 d. Tyrimo rezultatai pristatyti 2010 m. sausio 19 d. tarpžinybinės komisijos Nacionalinės nusikaltimų kontrolės ir prevencijos programai įgyvendinti posėdyje.

Tyrimo tikslai: išsiaiškinti, kaip Lietuvos gyventojai vertina viešojo saugumo įstaigų darbą ir saugumo jausmą; nustatyti, kaip kito Lietuvos gyventojų požiūris į viešąjį saugumą ir jį užtikrinančias įstaigas; palyginti Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos šalių gyventojų požiūrį į socialines problemas ir pasitikėjimą teisinėmis institucijomis.

Sociologinis tyrimas „Visuomenės saugumo jausmo ir teisėsaugos institucijų veiklos vertinimas“, 2009 m. 

Lietuvos gyventojų ir kriminalinės justicijos pareigūnų sociologinis tyrimas, 2008 m. 

Tyrimas atliktas vykdant Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos 2007–2009 m. įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu Nr. 806, 20 priemonę. Šiuo tyrimu buvo siekta atskleisti, kaip Lietuvos gyventojai ir kriminalinės justicijos atstovai vertina saugumo jausmą, kaip vertinamos kriminalinės justicijos institucijos, jų veikla ir baudžiamoji politika. Taip pat siekta nustatyti, kaip kriminalinės justicijos atstovai vertina savo darbo sąlygas ir kvalifikaciją bei požiūrį į savo profesiją.

2009 m. gruodžio 11 d. Vidaus reikalų ministerijoje buvo pristatyti tyrimo rezultatai ir surengta apskirtojo stalo diskusija su kriminalinės justicijos institucijų ir akademinės bendruomenės atstovais.

Kriminalinės justicijos institucijų vertinimas: gyventojų ir pareigūnų požiūris

Kriminalinės justicijos pareigūnų požiūris į savo profesiją. Pareigūnų darbo sąlygų ir kvalifikacijos vertinimas 

Sociologinis tyrimas „Lietuvos gyventojų ir policijos pareigūnų požiūris į linkusius nusikalsti nepilnamečius“, 2008 m. 

Vidaus reikalų ministerijos užsakymu 2008 m. spalio–lapkričio mėn. buvo atliktos dvi reprezentatyvios Lietuvos gyventojų ir policijos pareigūnų apklausos. Šiuo tyrimu buvo siekiama išsiaiškinti, kaip Lietuvos gyventojai ir policijos pareigūnai vertina nepilnamečių delinkvenciją, nusikaltimų kontrolę ir prevenciją. Taip pat siekta nustatyti, kaip kito Lietuvos gyventojų ir policijos pareigūnų požiūris į nepilnamečių delinkvenciją, nusikaltimų kontrolę ir prevenciją.

Tyrimo rezultatai buvo pristatyti Tarptautinio kultūros kongreso „Vidurio Europos įtaka Europos kultūrinei tapatybei“, vykusio 2009 m. kovo 18–20 d. Vilniuje, metu. Kongreso metu pranešimą „Lietuvos gyventojų ir policijos pareigūnų požiūris į linkusius nusikalsti nepilnamečius“ skaitė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo departamento Analizės ir probleminių tyrimų skyriaus vyriausioji specialistė dr. Eglė Vileikienė.

Sociologinis tyrimas „Lietuvos gyventojų ir policijos pareigūnų požiūris į linkusius nusikalsti nepilnamečius“, 2008 m. 

Sociologinis tyrimas „Viešojo saugumo įstaigų ir saugumo jausmo vertinimas“, 2008 m. 

Sociologinis tyrimas apie Lietuvos gyventojų požiūrį į viešojo saugumo įstaigų darbą, saugumo jausmą bei nusikaltimų kontrolę ir prevenciją atliktas 2008 m. Tyrimo rezultatai pristatyti 2009 m. sausio 27 d. tarpžinybinės komisijos Nacionalinės nusikaltimų kontrolės ir prevencijos programai įgyvendinti posėdyje.

Tyrimo tikslai: išsiaiškinti, kaip Lietuvos gyventojai vertina viešojo saugumo įstaigų darbą ir saugumo jausmą; nustatyti, kaip kito Lietuvos gyventojų požiūris į viešąjį saugumą ir jį užtikrinančias įstaigas

Sociologinis tyrimas „Viešojo saugumo įstaigų ir saugumo jausmo vertinimas“, 2008 m. 

Sociologinis tyrimas „Viešojo saugumo įstaigų ir saugumo jausmo vertinimas“, 2007 m. 

Tyrimo tikslai: išsiaiškinti, kaip Lietuvos gyventojai vertina viešojo saugumo įstaigų darbą ir saugumo jausmą; nustatyti, kaip kito Lietuvos gyventojų požiūris į viešąjį saugumą ir jį užtikrinančias įstaigas

Sociologinis tyrimas „Viešojo saugumo įstaigų ir saugumo jausmo vertinimas“, 2007 m. 

Sociologinis tyrimas „Viešojo saugumo įstaigų ir saugumo jausmo vertinimas“, 2006 m. 

Tyrimo tikslai: išsiaiškinti, kaip Lietuvos gyventojai vertina viešojo saugumo įstaigų darbą, saugumo jausmą bei nusikaltimų kontrolę ir prevenciją; išsiaiškinti policijos pareigūnų požiūrį į viešąjį saugumą bei nusikaltimų kontrolę ir prevenciją. 

Sociologinis tyrimas „Viešojo saugumo įstaigų ir saugumo jausmo vertinimas“, 2006 m. 

Kompleksinis sociologinis tyrimas „Nepilnamečių justicija Lietuvoje“, 2005–2006 m. 

Konferencijoje „Nepilnamečių justicijos sistema Lietuvoje: situacija ir perspektyvos“, vykusioje 2006 m. kovo 16 d. Vilniuje, Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo departamento Analizės ir probleminių tyrimų skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Vileikienė pristatė kompleksinio tyrimo „Nepilnamečių justicija Lietuvoje“ rezultatus.

Kompleksinis sociologinis tyrimas „Nepilnamečių justicija Lietuvoje“, 2005–2006 m.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-26