BDAR
gdpr

Kur kreiptis pagalbos esant užsienyje

Kreiptis nelaimės atveju – pirminė informacinė konsulinė pagalba:

Tel. +370 5 236 2444 (visą parą), [email protected] 
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

Kreiptis dėl skubios pagalbos (visą parą):

Tel. 112 
Europos Sąjungos, Islandijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Norvegijos, Šveicarijos ir kt. valstybių Bendrasis pagalbos centras arba policija, prireikus skubios pagalbos, kai iškyla reali grėsmė gyvybei, sveikatai, saugumui, aplinkai ar turtui

Kreiptis bet kokios pagalbos asmenims, nukentėjusiems ir galintiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis: 

Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos toje valstybėje. Nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis asmenims konsulas organizuos pagalbą ir saugų grąžinimą į Lietuvą.

Valstybės, kurioje esate, nevyriausybinės organizacijos (kontaktus rasite internete) arba į Nacionalinę asociaciją prieš prekybą žmonėmisTel. +370-616 91119

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-02-17