BDAR
gdpr

Pareigūnų apklausos

Vidaus reikalų ministerija 2020 m. gegužės-liepos mėn. atliko VRM pavaldžių statutinių įstaigų (policijos, PAGD, VSAT, VST ir FNTT) darbuotojų motyvacijos ir pasitenkinimo darbu tyrimą. Apklausa vyko visuose šių įstaigų struktūriniuose padaliniuose, apklausoje dalyvavo 8920 darbuotojų, dalyvavimo aktyvumas 49 proc., t. y. beveik pusė visų tuo metu šiose tarnybose dirbusiųjų. Šis tyrimas yra platesnio tyrimo, apimančio visas vyriausybinio sektoriaus įstaigas, dalis. 
Šiuo tyrimu siekiama nustatyti darbuotojų pasitenkinimą darbu, įsitraukimą į darbą, darbuotojų motyvaciją ir įstaigos mikroklimato būklę. 
Tyrimo rezultatai 

 

2018 m. sausio 16 d. Vidaus reikalų ministerijoje buvo pristatytas Vidaus reikalų ministerijos statutinių tarnybų darbuotojų pasitenkinimo darbu tyrimas. 

Šiuo tyrimu siekiama įvertinti pareigūnų poreikius, atskleisti veiklos problemas bei sunkumus, su kuriais dažniausiai susiduria pareigūnai, taip pat nustatyti priemones, kuriomis būtų galima pagerinti pareigūnų darbo kokybę ir kvalifikaciją. Tyrime analizuojamas pareigūnų požiūris į savo profesiją, jos pasirinkimo motyvai, pareigūnų motyvacija, pasitenkinimas darbu ir darbo sąlygomis, taip pat nagrinėjamas pareigūnų požiūris į anksčiau įvykusias reformas jų tarnybose.
Tyrimo santrauka

 

Teisėsauga ir teismai visuomenės ir pareigūnų akimis 

2015 m. kovo 5 d. Vidaus reikalų ministerijos ir Nacionalinės teismų administracijos organizuotoje apskritojo stalo diskusijoje „Teisėsauga ir teismai visuomenės ir pareigūnų akimis", VRM Viešojo saugumo politikos departamento vyriausioji specialistė dr. Eglė Vileikienė pristatė gyventojų ir pareigūnų (policijos pareigūnų, ugniagesių gelbėtojų, pasieniečių, prokurorų ir teisėjų) apklausų rezultatus.
Pranešimas „Pareigūnų ir teisėjų nuomonė apie pastarųjų metų pokyčius teisėsaugos institucijose ir teismuose“     

 

Lietuvos gyventojų ir kriminalinės justicijos pareigūnų sociologinis tyrimas, 2008 m. 

Tyrimas atliktas vykdant Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos 2007–2009 m. įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu Nr. 806, 20 priemonę. Šiuo tyrimu buvo siekta atskleisti, kaip Lietuvos gyventojai ir kriminalinės justicijos atstovai vertina saugumo jausmą, kaip vertinamos kriminalinės justicijos institucijos, jų veikla ir baudžiamoji politika. Taip pat siekta nustatyti, kaip kriminalinės justicijos atstovai vertina savo darbo sąlygas ir kvalifikaciją bei požiūrį į savo profesiją. 

2009 m. gruodžio 11 d. Vidaus reikalų ministerijoje buvo pristatyti tyrimo rezultatai ir surengta apskirtojo stalo diskusija su kriminalinės justicijos institucijų ir akademinės bendruomenės atstovais.

Kriminalinės justicijos institucijų vertinimas: gyventojų ir pareigūnų požiūris 

Kriminalinės justicijos pareigūnų požiūris į savo profesiją. Pareigūnų darbo sąlygų ir kvalifikacijos vertinimas


 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-02-17