BDAR
gdpr

Veiksmai gavus darbo pasiūlymą kitoje valstybėje

Prieš išvykdamas: 

 • Tikrink ir susirink visą įmanomą informaciją apie pasiūlymą, įmonę, asmenis, situaciją darbo rinkoje ir oficialius darbo įkainius, vietovę, pagalbos numerius ir adresus internete, klausk Lietuvos Respublikos ambasados toje valstybėje arba bendru Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos el. p. [email protected], klausk tautiečių, gyvenančių toje valstybėje, susiradęs tos vietovės bendruomenės paskyrą feisbuke. Jei planuoji vykti į Jungtinę Karalystę, klausk lietuvių bendruomenės el. p. [email protected].
 • Susipažink su darbo sutartimi ir joje nurodytomis darbo sąlygomis, įskaitant apmokėjimą už darbą, palygink su oficialiais įkainiais už tokį darbą toje valstybėje ir įsitikink, kad jie realūs.
 • Parašyk galimam darbdaviui elektroninį laišką dėl įdarbinimo sąlygų ir gauk patvirtinimą.
 • Palik artimiesiems asmenų, su kuriais ar kurių kviečiamas išvyksti, ir asmenų, pas kuriuos vyksti ir (arba) planuoji dirbti, asmens, dokumentų duomenis, savo ir jų fotografijas ar jų kopijas, savo ir jų kontaktus, kitą su kelione susijusią informaciją (transporto priemonę, gyvenamosios vietos ir darbovietės adresus, planuojamą atvykimo laiką ir pan.).
 • Sutark su artimaisiais, kada jiems praneši apie savo nuvykimą ir kaip jiems praneši, jei nuvykęs pateksi į bėdą.  

Atvykęs: 

 • Pranešk artimiesiems apie savo atvykimą, patikslink informaciją apie savo gyvenamąją ir darbo vietas, telefono numerius, darbdavį, draugus (kolegas), nurodyk jų telefonų numerius ir pan.
 • Reikalauk darbdavio laikytis iš anksto sutartų darbo sąlygų.
 • Reikalauk, kad apmokėjimą už darbą atiduotų tau – be tarpininkų. 

Patekęs į bėdą: 

 • Jei negauni sutarto apmokėjimo už darbą arba esi verčiamas dirbti darbo sutartyje nenurodytus darbus, kontroliuojamas tavo judėjimas ar pokalbiai, atimami asmens dokumentai, neturi galimybės naudotis savo sąskaita banke, esi verčiamas pasirašyti dokumentus, kurių turinio nesupranti, esi verčiamas daryti nusikaltimus ir pan., nedelsdamas kreipkis į Bendrąjį pagalbos centrą (daugelyje valstybių 112), artimiausią policijos įstaigą, arba, jei nenori kreiptis į policiją, kuri net tik padės ir suteiks informaciją, bet ir nukreips į pagalbą teikiančias organizacijas, kreipkis pats į tos valstybės nevyriausybines organizacijas (kontaktus rasi internete nurodęs vietovę, pavadinimą, pagalbos rūšį ir pan.).
 • Policija ir (arba) nevyriausybinės organizacijos organizuos reikiamą pagalbą, nukreips į kitas pagalbą teikiančias organizacijas, pasirūpins apgyvendinimu, maistu ir būtiniausiais daiktais, sudarys galimybę susisiekti su artimaisiais ir pan.
 • Kreipkis į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą toje valstybėje. Konsulas suteiks informaciją, išduos grįžimo dokumentą ir pan., nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis asmenims organizuos pagalbą ir saugų grįžimą į Lietuvą.
 • Daugiau kontaktų rasi nuorodose Užsienyje ir Jungtinėje Karalystėje.

Grįžęs į Lietuvą: 

 • Jei buvai patekęs į bėdą, tačiau neturėjai galimybės informuoti tos valstybės policiją apie patirtą išnaudojimą, kreipkis į artimiausią policijos įstaigą Lietuvoje arba informuok policiją nuorodoje Lietuvoje pateiktais kontaktais.
 • Kreipkis pagalbos į nevyriausybines organizacijas nuorodoje Lietuvoje pateiktais kontaktais.
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-02-17