ŽEMĖS ŪKIO VEIKLA

1.Kokia prekyba šiuo metu leidžiama ūkininkams?

Šiuo metu leidžiama parduotuvių, turgaviečių ir kitų viešųjų prekybos vietų veikla, jeigu užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m vienam pirkėjui tenkantis prekybos plotas arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas pirkėjas.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73c0b060663111eabee4a336e7e6fdab/asr
 

DĖL TECHNIKOS TECHNINĖS APŽIŪROS  

1.Kaip planuojama įteisinti sprendimą dėl techninės apžiūros galiojimo laiko pratęsimo techniškai tvarkingai žemės ūkio technikai?

Žemės ūkio ministro 2020 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 3D-230 pakeista Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarka, papildant ją 81 punktu „Traktoriams, kuriems yra pasibaigusi arba pasibaigia techninė apžiūra po 2020 m. kovo 14 d., techninės apžiūros galiojimo laikas pratęsiamas laikotarpiui, iki Lietuvos Respublikoje galios karantino režimas ir 2 mėn. po jo.“
Ši nuostata negalioja, kai žemės ūkio technikos transporto priemonėms prieš tai nebuvo atlikta techninė apžiūra ir savininkai nori ją atlikti pirmą kartą arba, kai techninės apžiūros galiojimas baigėsi anksčiau nei šių metų kovo 14 d. – tokias transporto priemones be galiojančios techninės apžiūros eksploatuoti draudžiama. 

 

DĖL PASĖLIŲ DEKLARAVIMO 2020 M.

2. Kaip bus užtikrinama biosauga seniūnijose ir kaip turėtų keistis pasėlių deklaravimo darbų administravimo procedūros pildant pasėlių deklaracijas? Ar numatoma supaprastinti paraiškų formų? Kaip turėtų būti pritaikytos patalpos pareiškėjų priėmimui pasėlių deklaravimo metu? 

Įvertinus visas aplinkybes (viruso rizika, didžioji dalis pareiškėjų naudojasi seniūnijų ir savivaldybių paslaugomis pateikiant paraiškas, garbus pareiškėjų vidutinis amžius ir kt.) numatomi šie pasėlių deklaravimo pokyčiai ir rekomendacijos imtis šių papildomų veiksmų siekiant sumažinti visas įmanomas rizikas:

•    Nuo balandžio 20 d., pradedamas tik nuotolinis žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas. Žemės ūkio veiklos subjektai, prisijungę  prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (toliau – PPIS) per e-valdžios vartus galės pateikti paraiškas. Seniūnijų ir savivaldybių darbuotojai galės ruoštis išankstines/nuotolines paraiškas (paraiškų pildymas, laukų įbraižymas ir pan.);

•    Nuo gegužės 4 d. pradedamas įprastas deklaravimas su fiziniais apsilankymais (buvo planuota nuo balandžio 20 d.);

•    Pabaiga nukeliama į birželio 22 d. (buvo planuota birželio 7 d.);

•    Paraiškos su vėlavimais priimamos birželio 23 d. – liepos 17 d.

Rekomendacijos ir pasiūlymai seniūnijoms ir savivaldybėms

Skatinti deklaruoti iš namų – deklaravimas iš namų/nuotoliniu būdu yra viena iš patogiausių ir lengviausių priemonių pateikti paraišką be to deklaruojant iš namų (prisijungus per elektroninius valdžios vartus) mažesnė tikimybė patekti į patikras. Taip pat tie, kurie prisijungę per elektroninius valdžios vartus pateiks ir į Valdų registrą įkels valdymo dokumentus nebus prašomi pakartotinai juos pateikti NMA.
Paraiškas paruošti iš anksto/per nuotolį – seniūnijų ir savivaldybių darbuotojai, gali dalį darbų atlikti iš anksto nekontaktuodami su pareiškėjais. Remiantis praėjusių metų duomenimis (dažnai keičiasi tik kultūros) kurti paraiškas, tvarkyti laukų geometriją (ypač tų laukų, kurie patenka į 2019 ortofotografinės nuotraukos teritoriją), paskambinus pareiškėjui susitikslinti kultūras, paraginti suregistruoti visus plotų valdymo dokumentus Valdų registre. Kadangi deklaravimas vyksta web aplikacijoje, tai seniūnijos darbuotojas atlikus veiksmą, jį išsaugojus, o pareiškėjui namuose prisijungus prie savo paraiškos ir atsinaujinus naršyklę, pareiškėjas „online“ režimu gali matyti atliekamus veiksmus. Svarbu, kad vienu metu veiksmus atliktų tik vienas prisijungęs asmuo.
Sudaryti pareiškėjų apsilankymo grafiką ir taip reguliuoti apsilankančiųjų srautą. Garbaus amžiaus ir kitiems rizikos grupėje esantiems pareiškėjams skirti prioritetą ir priimti tuomet kada yra mažiausia rizika. Tarp apsilankymų daryti pertraukas skirtas patalpų vėdinimui.
Parengti pasėlių deklaravimui skirtas patalpas – pagal galimybes parengti patalpas taip, kad jos būtų kuo arčiau išėjimo ir nesikirstų su kitų ateinančių interesantų srautais.
Naudotis telefonu – visus klausimus, dėl kurių nebūtinas fizinis apsilankymas, spręsti telefonu.
Pasinaudoti gerąją prekybos vietų praktika ir įrengti plastmasines/stiklines pertvaras, kurios sudarytų barjerą tarp pareiškėjo ir darbuotojo.
Vengti artimo kontakto – vengti sėdėjimo susiglaudus prie vieno monitoriaus. Pagal galimybes 2 metrų atstumu įrengti papildomą monitorių pareiškėjams, kad šie galėtų per atstumą matyti ką su jų paraiška daro seniūnijos ar savivaldybės darbuotojas. 
Naudoti dezinfekcines ir kitas apsaugos priemones – dėvėti medicinines apsaugines kaukes, dezinfekuoti rašymo priemones ir paviršius. 

Informacija apie mokymus 

Naujai priimtiems seniūnijų ir savivaldybių darbuotojams darbo su Paraiškų priėmimo informacine sistema mokymai jau pravesti. Nuo balandžio 6 d. seniūnijų ir savivaldybių darbuotojams bus sudaryta galimybė jungtis prie PPIS mokomosios aplinkos ir pradėti mokytis. Nuo balandžio 13 d. nuotolinių mokymų platformoje bus patalpinti vaizdo filmukai, kuriuose bus pateikiama informacija apie PPIS funkcionalumą. Prie nuotolinių mokymų platformos galės jungtis ir žemės ūkio veiklos subjektai ir seniūnijų ir savivaldybių darbuotojai. Nuotolinių mokymų platforma bus prieinama iki liepos 2 d.

Atsižvelgiant į sunkiai prognozuojamą viruso plitimo perspektyvą bei galimas kovos su juo priemones neatmetame galimybės, kad pasėlių deklaravimo data ir tvarka dar gali keistis

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-19