BDAR
gdpr

Asmenų aptarnavimas

Vidaus reikalų ministerijos priimamojo adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius,
Tel. (8 5) 271 7130, el. p. [email protected]

         Ministerijos priimamajame asmenys aptarnaujami žodžiu garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis, naudojant konferencinį ryšį.
         Ministerijos priimamajame sudaryta galimybė atvykusiems asmenims užpildyti parengtas prašymo ir skundo pateikimo formas, parašyti prašymą ar skundą pasitelkus kompiuterines technologijas.

         Vidaus reikalų ministerijos priimamojo darbo laikas:
Pirmadieniais ir trečiadieniais 8:00–17:00 val.
Antradieniais ir ketvirtadieniais 8:00–18:00 val.
Penktadieniais  8:00–15:45 val.

Į Vidaus reikalų ministeriją galima kreiptis ir šiais būdais:
telefonu (tel. (8 5) 271 7130)
paštu (Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius);
e. pristatymo sistema (www.epristatymas.lt);
elektroniniu paštu ([email protected]).

           Už asmenų aptarnavimą ir informacijos teikimą Vidaus reikalų ministerijoje atsakinga Administravimo departamento Informacijos ir dokumentų valdymo skyriaus patarėja Eglė Likienė, tel. (8 5) 271 7130, el. p. [email protected].


            Informaciją anglų kalba Vidaus reikalų ministerijoje teikia Administravimo departamento Organizacinio skyriaus vyriausioji specialistė Asta Vėjalienė, tel. (8 5) 271 8652, el. p. [email protected].

 

             Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė gyventojus priima Lietuvos Respublikos Vyriausybėje (Gedimino pr. 11, Vilnius) pagal iš anksto sudarytą grafiką. Užsiregistruoti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių priėmimą gyventojai gali ne tik telefonu (8 5) 266 3711, pateikdami prašymus raštu, elektroniniu paštu [email protected] ar atvykę į Vyriausybės priimamąjį, bet ir užpildydami elektroninę registracijos formą adresu http://epilietis.lrv.lt/lt/formos/priemimas-pas-vyriausybes-narius (Lietuvos Respublikos Vyriausybės tinklalapyje www.lrv.lt „E. pilietis“ skiltyje „Registracija pas Vyriausybės narius“).

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. 1V-753 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 1V-361 „Dėl asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje taikant vieno langelio principą“ pakeitimo"

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. 1V-550 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 1V-361 „Dėl asmenų aptarnavimo“ pakeitimo"

INFORMACIJA APIE ASMENŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMĄ BEI ASMENŲ APTARNAVIMĄ VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOJE 2021 METAIS

INFORMACIJA APIE ASMENŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMĄ BEI ASMENŲ APTARNAVIMĄ VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOJE 2020 METAIS

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOJE TVARKOS APRAŠAS

   PILIEČIŲ CHARTIJA   


ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS VERTINIMO ANKETA

 

Klausimus, pagal kompetenciją adresuotus Vidaus reikalų ministerijai, galima pateikti el. paštu [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-02-02