Kolegija

Patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 1V-19 
(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. 1V-311 redakcija)

Vidaus reikalų ministerijos kolegijos personalinė sudėtis

 • Eimutis Misiūnas, vidaus reikalų ministras (kolegijos pirmininkas);
 • Česlovas Mulma, vidaus reikalų viceministras;
 • Giedrius Surplys, vidaus reikalų viceministras;
 • Darius Urbonas, vidaus reikalų viceministras;
 • Algirdas Stončaitis, Vidaus reikalų ministerijos kancleris;
 • Alvydas Šakočius, vidaus reikalų ministro patarėjas;
 • Karolis Vaitkevičius, vidaus reikalų ministro patarėjas;
 • Povilas Malakauskas, Vidaus reikalų ministerijos vyriausiasis patarėjas;
 • Dainius Žilinskas, Vidaus reikalų ministerijos vyriausiasis patarėjas;
 • Roma Žakaitienė, Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė (pakaitinis narys – direktoriaus pavaduotojas Rimantas Čapas);
 • Prof. dr. Tomas Davulis, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas (pakaitinis narys – prodekanas doc. dr. Haroldas Šinkūnas);
 • Prof. dr. Vainius Smalskys, Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo instituto direktorius (pakaitinis narys – doc. dr. Andrius Stasiukynas);
 • Prof. dr. Algis Krupavičius, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto dekanas (pakaitinė narė – prodekanė studijoms ir mokslui dr. Aurelija Stelmokienė);  
 • prof. dr. Vytautas Nekrošius, Lietuvos teisininkų draugijos pirmininkas (pakaitinis narys – vicepirmininkas prof. dr. Ignas Vėgėlė);
 • Dainius Radzevičius, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas (pakaitinis narys – pirmininko pavaduotojas Audrys Antanaitis).

Kolegijos darbo reglamentas

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-25