Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
KANCLERIS 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: