Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PATARĖJAS

 
 
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: